*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ร้านมิวสิคสแควร์จะปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้บริการปกติในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ร้านมิวสิคสแควร์