*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ภาพบรรยากาศงาน “มหิดลวิชาการ 2015” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ภาพบรรยากาศงาน “มหิดลวิชาการ 2015” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เก็บตกภาพบรรยากาศงาน “มหิดลวิชาการ 2015” MU Open House 2015 เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ในทุกคณะ จัดใหญ่พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นำเอาชุดการแสดงที่กำลังได้รับความนิยมและอยู่ในความสนใจของน้อง ๆ เยาวชนที่จะศึกษาต่อในขณะนี้ นำโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น การขับร้องเพลงประสานเสียง (Choir) วงดนตรีแจ๊ส (Jazz Big Band) การแสดงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (Thai & Oriental Music) การแสดงดนตรีร่วมสมัย (Thai Pop Song) และการแสดงละครเวที (Musical Theatre) ร่วมแสดงโดยนักเรียนเตรียมอุดมดนตรีและนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อให้ได้เห็นถึงความสามารถที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้และใฝ่ฝันอยากจะมีความสามารถทางด้านดนตรีและสนใจจะสมัครเข้าเรียน วิทยาลัยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำและความรู้เรื่องการสอบและช่วงเวลาการสมัครสอบได้ในงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาอย่างครบครัน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สนใจของน้อง ๆ คือ “เดินเล่นกันเถอะ” ที่น้อง ๆ จะได้มีโอกาสเห็นห้องซ้อม อาคารเรียน ห้องเรียน หอแสดงดนตรีและบรรยากาศของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยดูแลให้ความรู้แก่น้อง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

งาน “มหิดลวิชาการ 2015” มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี เพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนพลังแห่งการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีความใส่ใจในการศึกษาต่อ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย