*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเเจ้งเปลี่ยนเเปลงโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้