*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข่าววิทยาลัยฯ

 • ยินดีต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ยินดีต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

  06 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการและคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโดยมี อ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมวิทยาลัย พร้อมกันนี้นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงละครเพลงมาขับกล่อมบทเพลงไพเราะเพื่อความบันเทิงสร้างความสนใจให้กับคณะกรรมการและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของนักเรียนอีกด้วย

 • ร่วมยินดี 69 ปีบางกอกโพสต์

  ร่วมยินดี 69 ปีบางกอกโพสต์

  04 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางลินดา เชง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 69 ปี

 • “Mahler & Villa Lobos” คอนเสิร์ต

  “Mahler & Villa Lobos” คอนเสิร์ต

  27 ก.ค. 2558

  เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 นักกีตาร์ฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่าง Paul Cesarczyk ได้มาร่วมงานกับวาทยากรมืออาชีพ Alfonso Scarano ในคอนเสิร์ต  “Mahler & Villa Lobos” โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกเเห่งประเทศไทย (ทีพีโอ)  ซึ่งได้ส่งมอบความสุขให้ผู้ชมผู้ฟังผ่านบทเพลงที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ อย่างบทเพลง Guitar Read More

 • Tapalin’s Concert Tour & Music Performances

  Tapalin’s Concert Tour & Music Performances

  22 ก.ค. 2558

  On May 30, 2015 The College of Music, Mahidol University Cello Instructor, Ms. Tapalin Charoensook performed a concert with pianist Read More

 • Visit by GMM Grammy

  Visit by GMM Grammy

  21 ก.ค. 2558

  Dean Dr. Sugree Charoensook and Management of the College of Music welcomed GMM Grammy team led by Khun Krij Thomas, Read More

 • ศาสตราจารย์ด้านทรัมเป็ตจาก Bern University สวิตเซอร์แลนด์เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

  ศาสตราจารย์ด้านทรัมเป็ตจาก Bern University สวิตเซอร์แลนด์เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

  16 ก.ค. 2558

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Markus Wursch ศาสตราจารย์ด้านทรัมเป็ตจาก Lucerne University และ Bern University ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง Principal Trumpet Read More

 • นักบริหารการฑูตสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการศึกษาดูงาน

  นักบริหารการฑูตสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการศึกษาดูงาน

  16 ก.ค. 2558

  เมื่อวันอังคารที่ 14  กรกฎาคม  2558 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 7 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศนานาชาติ  ซึ่งเป็นข้าราชการและนักการฑูตกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 53 ท่าน เข้าอบรมและฟังบรรยายในหัวข้อ  “Classical Music และดนตรีพื้นบ้าน”  โดยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี Read More

 • A visit from Kansas University

  A visit from Kansas University

  02 ก.ค. 2558

  Music Therapy students from Kansas University visiting Mahidol University College of Music. Lead the team by Dr. Dena Register, Director Read More

 • สถาบันคลังสมองของชาติ ศึกษาดูงาน

  สถาบันคลังสมองของชาติ ศึกษาดูงาน

  25 มิ.ย. 2558

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นำคณบดีและผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean of Change : DFC) รุ่นที่ Read More

 • บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด ศึกษาดูงาน

  บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด ศึกษาดูงาน

  24 มิ.ย. 2558

  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ  จำกัด  ผู้ให้บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนำคณะผู้บริหารและพนักงาน  จำนวน 25  ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหิดลสิทธาคาร โดยมีอาจารย์ชยุตม์ เจษฎาวรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีดนตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำชมภูมิทัศน์โดยรวม การทำงานของส่วนต่าง ๆ Read More