เวลาทำการ

วันและเวลาการเปิดให้บริการ

เปิดภาคเรียน

วันจันทร์-ศุกร์   (วันทำการปกติ) เวลา 8.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์   (วันทำการปกติ) เวลา 9.00 – 17.00  น.
วันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
frases de la vida frases de enamorados