ประกาศ: ศาลายาลิ้งค์ปิดให้บริการชั่วคราว

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ โดยรถบริการศาลายาลิ้งค์จะหยุดให้บริการในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

frases de la vida frases de enamorados