*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยอาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะนักศึกษาปีที่ 2  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 69 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสถานที่จัดงานเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ (Venue Management)  ณ หอแสดงมหิดลสิทธาคาร โดยมีคุณปิยพงศ์ เอกรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ เป็นวิทยากร คุณภาพพิมพ์ เชื้อทหาร วิทยากรด้านกิจกรรม ร่วมแชร์ประสบการณ์การจัดงานดนตรี คอนเสิร์ตและการประกวดระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยสอดแทรกการทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ในการศึกษาและการเข้าฝึกงานในอนาคตอันใกล้ จากนั้นคุณปฐาพันธ์ หนูแก้ว รองผู้จัดการสถานที่จัดแสดง ให้ความรู้ทางด้านการทำงานและการใช้งานหอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร แรงบรรดาลใจและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างมหิดลสิทธาคารและนำชมหอแสดงโดยรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง