*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Date
Date(s) - 30/06/2016

Location
Prince Mahidol Hall


wai-kru-web

พิธีไหว้ครู
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


พิธีสงฆ์
๐๖.๓๐ น. – พระสงฆ์ถึงบริเวณมหิดลสิทธาคาร
๐๖.๔๕ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่มหิดลสิทธาคาร
๐๗.๐๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (แสดงพระธรรมเทศนา)
– คณาจารย์และนักศึกษาถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์
– กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลแด่บูรพคณาจารย์

พิธีไหว้ครู
๐๘.๒๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่มหิดลสิทธาคาร
๐๘.๓๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำไหว้ครู
– ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู
– ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน
– ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
– เสร็จพิธี

พิธีไหว้ครูดนตรี
๐๙.๕๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่มหิดลสิทธาคาร
๑๐.๐๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง และเทียนเงิน
– ครูผู้ประกอบพิธีดำเนินพิธีไหว้ครูตามขั้นตอน (อาจารย์สำราญ เกิดผล)
– ครูผู้ประกอบพิธีเจิมและทำพิธีครอบให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. – การแสดงดนตรีไทยจากสถาบันต่างๆ

ลำดับการแสดงงานไหว้ครูในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
๑. วงศิษย์เกตุคง 
เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่ก่อตั้งคณะครูบุญยงค์ และครูบุญยัง เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อสืบสานผลงานเพลง และเผยแพร่ รวมทั้งการบันทึกเสียง โดยมีนักดนตรีที่มีฝีมือชั้นครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประเภท: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
บทเพลง : – โหมโรงจุฬามณี
– สองฝั่งโขง เถา
ขับร้อง : ครูอนงค์ ศรีไทยพันธ์
ปี่ใน : ชนะ ชำนิราชกิจ
ระนาดเอก : เสนาะ หลวงสุนทร
ระนาดทุ้ม : สุเชาว์ หริมพานิช
ฆ้องวงใหญ่ : ไชยยะ ทางมีศรี
ฆ้องวงเล็ก : สุรินทร์ สงค์ทอง

๒. วงกุญชรดุริยะ 
เป็นวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่รวบรวมนักดนตรีซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีฝีมือและผ่านการประชันดนตรีจากหลายเวที
ประเภท: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
บทเพลง: – ช้างประสานงา เถา
– แขกลพบุรี ๓ ชั้น ทางบางคอแหลม

๓. อาจารย์สมบัติ สิมหล้า และ วงมหิดลบันเทิงศิลป์
อาจารย์สมบัติ สิมหล้า
หมอแคนสมบัติ สิมหล้า ชาวบ้านวังไฮ ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเป็นหมอแคนที่มีความสามารถในการบรรเลงสามารถเป่าแคนได้หลากหลายลีลาทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ หมอแคนสมบัติสามารถจดจำสไตล์การบรรเลงดนตรีและเพลงต่าง ๆ ที่ได้ยินแล้วจดจำนำมาใช้กับการเป่าแคน ความสามารถที่หลากหลายนี้เอง ทำให้หมอแคนสมบัติ สิมหล้า เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในวงการดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศและเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกับบุคคลชั้นนำมากมายในวงการดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วงฟองน้ำ ของ อาจารย์บรูซ แก็สตัน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงแมนฮัตตันแจ๊สควอเตต (Manhattan Jazz Quartet, MJQ)เป็นต้น นอกจากนี้ หมอแคนสมบัติ สิมหล้า ยังเป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป่าแคนให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วงมหิดลบันเทิงศิลป์
“มหิดลบันเทิงศิลป์” วงดนตรีในแขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.สนอง คลังพระศรี วงมหิดลบันเทิงศิลป์ เป็นวงดนตรีที่นำเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และพัฒนาดนตรีในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย เป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้ดนตรีท้องถิ่นอยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน
ประเภท: วงดนตรีพื้นบ้านและแคนวง
บทเพลง: – กราวนอก
– เดี่ยวลาวแพนออกซุ้มลาว

๔. คณะเจิมศักดิ์ ส. บัวสวรรค์
คณะเจิมศักดิ์ ส.บัวสวรรค์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายณรงค์เดชเชื้อเมืองพาน (แมน) ซึ่งมาประกวดซอกันตรึมในการแข่งขันเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
ประเภท: วงกันตรึม
บทเพลง: –

๕. วงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป็นวงดนตรีในสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ควบคุมวงโดย อาจารยประวิทย์ ขาวปลื้มผ่านการประชันวงจากวัดพระพิเรนทร์
ประเภท: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
บทเพลง: – ใต้ร่มพระบารมี

๖. วงมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นวงดนตรีในสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควบคุมวงโดยอาจารย์ชูชาติ พิณพาทย์ ผ่านการประชันวงจากหลายเวทีและได้รับรางวัลมากมาย
ประเภท: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
บทเพลง: –

๗. วงกองดุริยางค์ตำรวจ
เป็นวงปี่พาทย์ที่อยู่ในหน่วยงานกองสวัสดิการ สำนักงานกองพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมวงโดย ร้อยตำรวจโทจิระศักดิ์ โสวัตร เป็นวงที่มีฝีมือ ผ่านการประชันระดับประเทศโดยมีร้อยตำรวจตรีมนตรี คล้ายฉ่ำ ฉายา “ระนาดตำรวจเหล็ก” ซึ่งเป็นนักระนาดที่มีความสามารถเฉพาะตัวและมีชื่อเสียงปัจจุบันเป็นนักดนตรีในวงฟองน้ำ
ประเภท: วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
บทเพลง: – ทยอยเขมร เถา

๘. วงศิลป์สายไทย
เป็นวงเครื่องสายที่รวมนักดนตรีไทยรุ่นใหม่ ที่มีความพริ้วไหวในการบรรเลงควบคุมวงโดยอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในการบรรเลงจะเข้ และขับร้องโดย ครูสุรางค์ดุริยพันธ์ ศิลปินอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประเภท: วงเครื่องสายไทย
บทเพลง: – ทยอยนอก ๓ ชั้น

หมายเหตุ การเข้าร่วมพิธีเป็นการน้อมจิตเพื่อบูชาพระคุณครู ผู้เข้าร่วมพิธีพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ระหว่างประกอบพิธีทุกขั้นตอน


Loading Map....