*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

TPO Tchaikovsky 5 Concert

Date
Date(s) - 05/02/2016 - 06/02/2016

Location
Prince Mahidol Hall


5

Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 เป็นผลงานเอกชิ้นที่สองของ Tchaikovsky ในบรรดาผลงานซิมโฟนิกไตรภาคอันยอดเยี่ยมของเขา ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะนำเราไปสู่การเดินทางอันน่าตื่นเต้น เร่าร้อน ที่เปลี่ยนจากความกังวลสงสัยไปราวกับเป็นชัยชนะ รวมถึงในท่อนช้ากับการเดี่ยว Horn ที่ล่องลอยอันโดงดัง ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ วาทยากรรับเชิญชาวอิตาเลียน Alfonso Scarano และศิลปินรับเชิญ Ivan Zenaty จะมาเดี่ยวไวโอลินให้ท่านเพลิดเพลินและทำให้ค่ำคืนของท่านเป็นค่ำคืนที่วิเศษที่สุด

คอนเสิร์ต:

  • 5 กุมภาพันธ์ 2559 / 19:00 น. / มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 18:15 น.)
  • 6 กุมภาพันธ์ 2559 / 16:00 น. / มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / (สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 16:15 น.)

วาทยากร: Alfonso Scarano

ศิลปินรับเชิญ: Ivan Zenaty, Violin

โปรแกรม:

  • Thai Traditional Music
  • Alban Berg: Violin Concerto “To the memory of an angel”
  • Pyotr IIyich Tchaikovsky: Symphony No. 5 in E minor Op. 64

บัตรราคา 500 และ 300 บาท (100 บาท สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี)
สำรองที่นั่ง โทร 02-849-6565/6 ต่อ 6603, 6609 หรือ 02-262-3456
หรือ http://www.thaiticketmajor.com/concert/thailand-philharmonic-orchestra-2015-th.html
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailandphil.com
ตารางรถศาลายาลิงค์ (สถานี BTS บางหว้า- ศาลายา): http://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/


Loading Map....