*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Thailand International Jazz Conference Composition Competition 2021

Date
Date(s) - 30/10/2020 - 15/12/2020

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


1. กำหนดการ

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2563       

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29-31 มกราคม 2564

2. ค่าสมัคร

 • ค่าสมัคร 500 บาท ต่อบทเพลง

**ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

3. รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลง (Composition Award) 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลการนำเสนอบทเพลงยอดเยี่ยม (Performance Award) 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (การแสดงในรอบชิงชนะเลิศ)

4. กฏ กติกาการแข่งขัน

 1. ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ
 2. สามารถส่งผลงานการประพันธ์ได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อหนึ่งผู้ประพันธ์ โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการประกวด บันทึกเสียงเชิงพานิชย์ หรือ มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือผูกพันทางด้านกฏหมาย
 3. ผลงานการประพันธ์ต้องอยู่ในรูปแบบของดนตรีแจ๊ส โดยโน้ตบันทึก (Music Notation) ต้องกำหนดโครงสร้างของบทประพันธ์ และท่อนของการด้นสด (Improvisation) อย่างชัดเจน โดยผู้สมัครจะต้อแนบไฟล์เสียงซึ่งอาจบันทึกจากการบรรเลงสด หรือบันทึกจากการบรรเลงโดยโปรแกรมการบันทึกโน้ต (Music Notation Program) ที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ได้ (คุณภาพการบรรเลง จะไม่มีผลต่อการพิจารณาในรอบคัดเลือก)
 4. ไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรี แต่ต้องไม่เกิน 8 ชิ้น โดยนับนักร้องเป็นหนึ่งชิ้นเครื่องดนตรี (หากมี)
 5. กรณีที่ผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ผู้ประพันธ์ต้องนำเสนอผลงานด้วยวงดนตรีบรรเลงสด โดยจำกัดเวลาของการแสดงไม่เกิน 15 นาที จับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันก้าวขึ้นสู่เวที และไม่มีข้อบังคับผู้ประพันธ์ต้องร่วมบรรเลงในการแสดงสดของรอบชิงชนะเลิศ
 6. การบรรเลงสดในรอบชิงชนะเลิศ ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งเสียงที่จัดเตรียมบันทึกมาล่วงหน้า
 7. ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของบทประพันธ์ในการบรรเลงสดรอบชิงชนะเลิศ หากมีการดัดแปลงสาระสำคัญของบทประพันธ์ในรอบชิงชนะเลิศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาในการตัดคะแนน หรืออื่นใด
 8. การบันทึกภาพ เสียงและการเผยแพร่ในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นลิขสิทธ์ของผู้ประพันธ์เพลง และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถนำผลงานประพันธ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องส่ง
  • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)
  • สำเนาสกอร์โน้ตเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือก จำนวน 9 ชุด
  • ไฟล์เสียง .MP3, WMA, and Wave File อัพโหลดขึ้นมีเดียลิงค์ใดๆ เช่น Youtube หรือ Google Drive เป็นต้น
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
  • หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
 • การชำระค่าสมัคร
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333- 2-10822-1                              
 • การส่งผลงาน
  • งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ (662) 800-2525-34 ต่อ 3117 E-mail : tijc.net@gmail.com

6. เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก

 • พิจารณาผลงานการแต่งบทเพลง 100 % ไม่ตัดสินผลจากการแสดงใดๆ รวมถึงความสามารถในการ Solo (กรณีส่ง Audio File ที่เป็นการบันทึกการแสดง)
 • หากไฟล์เสียงไม่สอดคล้องกับสกอร์โน้ตเพลง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากสกอร์โน้ตเพลงเป็นหลัก

รอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลง (Composition Award): พิจารณาจากสกอร์โน้ตเพลง และผลงานการแต่งบทเพลง
 • รางวัลการนำเสนอบทเพลงยอดเยี่ยม (Performance Award): พิจารณาจากการแสดงผลงานด้วยวงบรรเลงสด

 


Loading Map....