*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สายธารพระราชไมตรี

Date
Date(s) - 02/12/2016 - 03/12/2016

Location
Prince Mahidol Hall


Saitharn

เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับอย่างดียิ่ง สำหรับคอนเสิร์ตสายธารพระราชไมตรี ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. และ เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ซึ่งในขณะนี้บัตรได้หมดลงแล้ว

เพื่อการจัดการการรับบัตรเข้าชมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองบัตรกับทางวิทยาลัยฯแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมารับบัตรก่อนเวลาคอนเสิร์ตล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง คือก่อนเวลา 18.00 น. ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน และ ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้

หากท่านไม่มารับบัตรตามเวลาที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำบัตรของท่านไปให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรอการสละสิทธิ์ของผู้ที่ไม่มาแสดงตัวหน้างาน

ท่านผู้มีเกียรติที่มีความประสงค์ที่จะรอการสละสิทธิ์ของผู้ที่ไม่มาแสดงตัวหน้างานเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด ท่านสามารถเข้าคิวรอรับสิทธิ์ก่อนเวลาแสดงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ในความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์และซาบซึ้งไปกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคอนเสิร์ตสุดประทับใจ “สายธารพระราชไมตรี” คอนเสิร์ตที่รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) (ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับเกียรติอันสูงสุดได้ถวายการแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์เนื่องในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2553 ซึ่งครั้งนั้นถือเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรในช่วงพระชนมายุของท่าน) พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, สิงโต นำโชค ศิลปินนักร้องจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า 250 ชีวิต รวมไปถึงศิลปินที่เคยได้รับโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น สันติ ลุนเผ่, กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ, Cheryl J.Hayes เป็นต้น ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้ให้เป็นมงคลต่อชีวิตผู้คน ศิลปิน และนักดนตรีสืบไป

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นี้ ในเวลา 19.00 น. และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คอนเสิร์ต:

 • 2 ธันวาคม 2559 / 19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร
 • 3 ธันวาคม 2559 / 16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร

วาทยกร : พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์

รายการแสดง:

 • สรรเสริญพระบารมี – Orchestra และ นักร้องประสานเสียง 250 คน
 • Candlelight Blues – Orchestra
 • No moon – Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
 • Falling Rain – ขับร้องโดย พิจาริน วิริยะศักดากุล
 • H.M.Blues – ขับร้องโดย Cheryl Hayes and Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
 • I think of you – Solo Piano by ดริน พันธุมโกมล
 • Still on my mind – ขับร้องโดย กมลพร หุ่นเจริญ
 • Love at sundown (Boss nova) – ขับร้องโดย กมลพร หุ่นเจริญ
 • Dream Island – ขับร้องโดย สิงโต นำโชค
 • Alexandra (แผ่นดินของเรา) – ขับร้องโดย ธีรนัย ณ หนองคาย
 • The Impossible Dream (ความฝันอันสูงสุด) – ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่
 • Pra Maha Mongkol – Orchestra
 • Echo – Solo  Saxophone by โก้ Mr. Saxman
 • Love in spring – Solo Piano by ดริน พันธุมโกมล
 • Old Fashioned Melody – Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
 • Sweet Words – ขับร้องโดย Cheryl Hayes
 • Can’t you ever see – ขับร้องโดย พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
 • Friday night Rag – Solo Guitar by พุฒิกร วิทยรัตน์
 • Menu Khai – Solo by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ, โก้ Mr. Saxman และ ดริน พันธุมโกมล
 • Smile ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ
 • The Man I Love ขับร้องโดย Cheryl Hayes
 • ของขวัญจากก้อนดิน ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ และ นักร้องประสานเสียง 250 คน

ราคาบัตร: เข้าชมฟรี
สำรองที่นั่ง PMH Box Office
E-mail: mshall@mahidol.ac.th
โทร 02-849- 6565/6 ต่อ 6603,6604,6609 (วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 9.00 น. – 17.00 น.)
ต่อ 6624, 6626 (วันคอนเสิร์ตตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
ตารางรถศาลายาลิงค์ (สถานี BTS บางหว้า-ศาลายา): http://www.music.mahidol.ac.th/salayalink


Loading Map....