*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

เปิดบ้านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

Date
Date(s) - 03/11/2017 - 04/11/2017

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


กำหนดการกิจกรรม Mahidol Open House ประจำปี 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

(ลงทะเบียนล่วงหน้า https://openhouse.mahidol.ac.th/)

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1.กิจกรรมการแสดงในหอแสดง (MACM)
เวลา กิจกรรม คำอธิบาย
9.30 – 9.40 น. พิธีเปิดและชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย
9.40 – 10.20 น. “การแสดงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน และแนะนำสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก”การบรรยายและแสดงจากสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก แนะนำสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก โดย อ. ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปิดท้ายด้วยการแสดงจากวงดนตรีไทย นำโดย อ.พารณ ยืนยง และการแสดงดนตรีพื้นบ้าน นำโดย ผศ.ดร. สนอง คลังพระศรีที่จะแสดงให้ผู้ฟังเห็นถึงพลังและสีสันของบทเพลงของประเทศไทย ประกอบกับการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี
10.20 – 11.00 น. Piano Performance Student Showcase จากสาขาวิชาเปียโน ชมและฟังการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับเตรียมอุดมดนตรี สาขาวิชาเอกเปียโน โดยการแสดงจะประกอบด้วยบทเพลงสำหรับเปียโนในการผสมวงหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานเดี่ยวเปียโน (Solo Repertoire) ไปจนถึงบทเพลงสำหรับกลุ่มวงขนาดเล็ก (Small Ensemble) เพื่อให้ผู้ชมได้รับทั้งความบันเทิง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานดนตรีคลาสสิคสำหรับเปียโนมากยิ่งขึ้น
11.00 – 11.40 น. “Apollo 13 & Kaltira” การแสดงจากสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม การแสดงดนตรีโดย “Apollo 13 & Kaltira” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นแถวหน้าที่สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมภูมิใจเสนอ โดยจะมีการแนะนำบทเพลง และให้ข้อมูลความรู้ดีๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจ
11.40 – 12.20 น. “Guitar Student and Alumni Showcase” การแสดงจากสาขาวิชากีต้าร์คลาสสิก การแสดงในช่วงนี้ จะประกอบด้วยทั้งการบรรยาย แนะนำสาขาวิชากีต้าร์คลาสสิค โดย อ. นลิน โกเมนตระการ และ อ. เกียรติก้อง สุภายน อาจารย์ประจำสาขาวิชากีต้าร์คลาสสิค ต่อด้วยกิจกรรม Video Messages โดย Dr. Paul Cesarczyk หัวหน้าสาขาวิชา ที่จะได้พูดคุยทางไกลกับศิษย์เก่า ที่ไปสร้างชื่อในระดับโลก ได้แก่ เอกชัย เจียรกุล และ ฮิโตชิ มิยาชิตะ ในส่วนของการแสดง จะประกอบด้วยการแสดงของ นาย รวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน นักศึกษาระดับเตรียมอุดมดนตรี ที่ไปสร้างชื่อในระดับโลก (รางวัล Prizewinner, Altamira Hong Kong International Guitar Competition) และชมการแสดงของ Guitar Ensemble อำนวยเพลงโดย Xiao-long Wang
12.20 – 13.00 น. “Composition Student Showcase” การแสดงจากสาขาวิชาการประพันธ์เพลงและทฤษฎีดนตรี ผลงานการประพันธ์ดนตรีโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาการประพันธ์เพลงและทฤษฎี ซึ่งคณาจารย์ของสาขาได้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อนำมาบรรเลงให้ผู้ชมได้รับชม นอกจากจะได้ฟังศักยภาพทางการประพันธ์ของนักศึกษาแล้ว ผู้เข้าชม ยังจะได้ฟังฝีมือการบรรเลงบทประพันธ์โดยนักศึกษาชั้นแถวหน้าจากกลุ่มเครื่องดนตรีต่างๆ จากสาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
13.00 – 13.40 น. “ทำความรู้จักกับดนตรีบำบัด”บรรยายโดยคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีบำบัด คณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีบำบัด จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดนตรีบำบัด ตลอดจนให้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีบำบัด และหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีบำบัด สำหรับผู้ที่อาจสนใจศึกษาต่อในด้านดนตรีบำบัดที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยจะมีการสาธิตกิจกรรมดนตรีบำบัด 1 – 2 กิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมงานขึ้นมาทำกิจกรรมดนตรีด้วยกันบนเวที จำนวน 5 – 10 คน
13.40 – 14.20 น. “TED Talk โดยรุ่นพี่สาวิชาธุรกิจดนตรี” Talk Show โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจดนตรี พบกับ Talk Show โดยรุ่นพี่จากสาขาวิชาธุรกิจดนตรี ที่จะมาพูด แบ่งปันประสบการณ์แก่น้องๆ และผู้ปกครองผู้สนใจ ในหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมในสาขาวิชาธุรกิจดนตรี ในรูปแบบและลีลาที่สนุกสนานผ่อนคลาย แต่ได้สาระครบถ้วน
14.20 – 15.00 น. Scenes from “Women of the World” และ “Magic Flute” จากสาขาวิชาการละครเพลงและขับร้องสากล การแสดงจากสาขาวิชาขับร้องสากล (Classical Voice) และการละครเพลง (Musical Theatre) ซึ่งได้เลือกบทเพลงจากช่วง (Scenes) สำคัญๆ ที่น่าสนใจ จากทั้งผลงานอุปรากร (Opera) และละครเพลง (Musical) โดยคณะผู้แสดงได้คัดเลือก Scene สำคัญๆ จาก Magic Flute และ Women of the World มาแสดง และยังมีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลงานที่เลือกมาให้ชม
19.00 – 21.00 น.
(Pre Concert Talk @ 18.15)
TPO 13th Season Opening Opera Gala – Cavalleria Rusticana (Prince Mahidol Hall)
หมายเหตุ เข้าชมฟรีเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฤดูกาลที่ 13 ของวงทีพีโออย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล Cavalleria Rusticana บทประพันธ์โอเปร่าอันโด่งดังของ Mascagni นำโดย Alfonso Scarano หัวหน้าวาทยกรชาวอิตาเลียน ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินรับเชิญนักร้องโอเปร่าน้ำเสียงทรงพลังมากความสามารถ พร้อมด้วยคณะนักร้องประสานเสียง ที่จะมาร่วมกันขับกล่อมทุกท่านในบทประพันธ์โอเปร่าของ Mascagni อันมีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยเป็นบทประพันธ์เดียวกัน ที่เคยถูกนำมาแสดงเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งถือว่าเป็นโอเปร่าเต็มรูปแบบครั้งแรกในสยาม
2.กิจกรรมเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.00 – 13.30 น นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนและเลือกรอบสำหรับเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 1
11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 2
13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 3
3.กิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆ
10.00 – 15.00 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าพบอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ
10.00 – 15.00 น. พบอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

1.กิจกรรมการแสดงในหอแสดง (MACM)
เวลา กิจกรรม คำอธิบาย
09.30 – 09.40 น. พิธีเปิด และแนะนำวิทยาลัย
9.40 –  10.20 น. “Jazz Student Composition Showcase: Performed by Mahidol University jazz Orchestra (MJO)” การแสดงจากสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วงดนตรี Mahidol University Jazz Orchestra ซึ่งเป็นวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ภูมิใจเสนอผลงานการประพันธ์ดนตรีโดยนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ในหลากหลายแนว ตั้งแต่แจ๊สในแนวแจ๊สกระแสหลัก (Main Stream) ถึงแนวสมัยใหม่ล้ำยุคที่ใช้เทคนิคการประพันธ์ขั้นสูง ซึ่งบทเพลงที่จะนำมาบรรเลงนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานบันทึกเสียงอัลบั้มแรกของ MJO ที่กำลังจะออกจำหน่ายในเร็วๆ นี้ ผู้ชม จะได้เห็นถึงความสามารถทั้งในด้านการบรรเลง และการประพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
10.20 – 11.00 น. การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์ จากสาขาวิชาเครื่องสายสากล นักศึกษาจากสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะมาแสดงดนตรีคลาสสิคสำหรับเครื่องสายสากล ในรูปแบบของวงต่างๆ กัน ตั้งแต่การแสดงเดี่ยว ไปจนถึงการแสดงเป็นวงในลักษณะของ String Ensemble โดยคัดเลือกบทประพันธ์ดนตรีสำหรับเครื่องสายประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับดนตรีคลาสสิกสำหรับเครื่องสายสากล และเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องสาย รวมไปถึงรูปแบบการผสมวงในรูปแบบต่างๆ
11.00 – 11.40 น. การแสดงของ Woodwind Ensemble และแนะนำสาขาวิชาเครื่องลมไม้ จากสาขาวิชา Woodwind แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) โดย Dr. Chris Schaub หัวหน้าสาขาวิชา และการแสดงจากนักศึกษา ที่สามาในวงดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Ensemble) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Woodwind Quintet, Clarinet Quintet, Bassoon Quartet และ Saxophone Quartet นอกจากนี้ จะมีการสาธิตการบรรเลง Bass Clarinet โดยอาจารย์ Grzegorz Grzeszcyk อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้
11.40 – 12.20 น. Performance by Percussion Ensemble and Zero Brass จากสาขาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ ชมการแสดงของนักศึกษาจากสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ โดยการแสดง จะมาในการผสมวงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแสดงโดยวงดนตรีเครื่องเป่าทองเหลือง ได้แก่ Zero Brass Quintet และการแสดงจากPercussion Ensemble โดยนักศึกษาเครื่องกระทบของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
12.20 – 13.00 น. Choir Performance จากสาขาวิชาการอำนวยเพลง การรวมวงในลักษณะ Choir เป็นหนึ่งในรูปแบบการรวมวงขนาดใหญ่ ซึ่งการรวมวงใหญ่ (Large Ensemble) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรายวิชาบังคับของหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ในการแสดงครั้งนี้ ชมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จากหลากหลายสาขาวิชา อำนวยเพลงโดยคณาจารย์จากสาขาวิชาการอำนวยเพลง
13.00 – 13.40 น. Life as a Musicology Student การนำเสนอ (Presentation) จากสาขาวิชาดนตรีวิทยา ฟังเรื่องราวจากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาเอกดนตรีวิทยา (Musicology) มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนในสาขาวิชาดนตรีวิทยา ตั้งแต่เนื้อหาการเรียน ไปจนถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่นักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีวิทยาจะต้องปฏิบัติ ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่จะทำให้ผู้เรียน ประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านดนตรีวิทยา
13.40 – 14.20 น. การเรียนการสอน และชีวิตในสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน โดยอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน ฟังการเสวนาพูดคุยระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อแนะนำด้านการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจในด้านดนตรีศึกษาและการสอนดนตรี จากทั้งในมุมมองของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในบทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
14.20 – 15.00 น. แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี และเยี่ยมชมสถานที่และอุปกรณ์ จากสาขาเทคโนโลยีดนตรี พบกับคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology) ซึ่งจะพูดคุยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรี ตลอดจนให้แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ ของผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการแนะนำหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกหลักสูตร
นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมการสาธิตการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ของสาขาและเจ้าหน้าที นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรีตามห้องต่างๆ หลังจากการบรรยาย ประกอบด้วย
– MIDI Lab สาธิตการเรียนการสอน หัวข้อการสังเคราะห์เสียง
– Studio A สาธิตการเรียนการสอน หัวข้อการผสมเสียงด้วยอุปกรณ์ Hardware
– Studio B สาธิตการเรียนการสอน หัวข้อการบันทึกเสียง
– Control Room หอแสดงดนตรี: แนะนำอุปกรณ์และระบบบันทึกภาพและบันทึกเสียงในงานแสดงคอนเสิร์ต
16.00 – 18.00 น.
(Pre Concert Talk @ 15.15)
TPO 13th Season Opening Opera Gala – Cavalleria Rusticana (Prince Mahidol Hall)
หมายเหตุ เข้าชมฟรีเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฤดูกาลที่ 13 ของวงทีพีโออย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล Cavalleria Rusticana บทประพันธ์โอเปร่าอันโด่งดังของ Mascagni นำโดย Alfonso Scarano หัวหน้าวาทยกรชาวอิตาเลียน ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินรับเชิญนักร้องโอเปร่าน้ำเสียงทรงพลังมากความสามารถ พร้อมด้วยคณะนักร้องประสานเสียง ที่จะมาร่วมกันขับกล่อมทุกท่านในบทประพันธ์โอเปร่าของ Mascagni อันมีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยเป็นบทประพันธ์เดียวกัน ที่เคยถูกนำมาแสดงเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งถือว่าเป็นโอเปร่าเต็มรูปแบบครั้งแรกในสยาม
2.กิจกรรมเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.00 – 13.30 น นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนและเลือกรอบสำหรับเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 1
11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 2
13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 3
3.กิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆ
10.00 – 14.00 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าพบอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ
10.00 – 14.00 น. พบอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ

กำหนดการกิจกรรม Mahidol Open House ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]

Loading Map....