*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการประกวดเพลงสุขภาพ

Date
Date(s) - 19/10/2016 - 31/12/2016

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


Healthy Music

โครงการประกวดเพลงสุขภาพ เป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการดูแลรักษาสุขภาพ การรู้จักป้องกันสุขภาพ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตัวเอง การออกกำลังกาย การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อน การนอน ฯลฯ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เหล่านี้ได้แต่งเนื้อหาเป็นเพลงส่งเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ลูกเทศ ป็อป ร็อก อินดี้ เพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ ผู้ประพันธ์เพลงก็สามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดรูปแบบและไม่จำกัดเนื้อหา โครงการเปิดให้บุคคลทั่วไปส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดวันรับสมัคร ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองผ่านบทเพลง
๒. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
๔. เพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทที่จะนำสังคม ให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาของแผ่นดิน”
๕. เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับวิทยาลัยดนตรี สร้างบทเพลงที่บรรเลงด้วยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์กรอื่นทำไม่ได้ และเป็นงานสาธารณะ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หมดเขต ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ประกาศผลรอบแรก วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน ๑๐๐ บทเพลง พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการดนตรี ๑๑ คน

การคัดเลือกรอบที่สอง

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ผ่านเข้ารอบแรกทั้ง ๑๐๐ บทเพลง ต้องแสดงผลงานสดต่อหน้าคณะกรรมการ ๑๕ คน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาให้เหลือผลงาน ๓๐ บทเพลง

วันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผลงานทั้ง ๓๐ บทเพลง ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง จะถูกนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า (๗๖ ชิ้น) โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียบเรียงเสียงประสานให้ทำงานเรียบเรียงแต่ละบทเพลง ซึ่งค่าเรียบเรียงเสียงประสานจะรับผิดชอบโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และสถานีโทรทัศน์ช่องทั่วไป

หมายเหตุ: หากเจ้าของผลงานสามารถหาผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า (๗๖ ชิ้น) ที่ตนชื่นชอบได้เอง ซึ่งแตกต่างไปจากรายชื่อนักเรียบเรียงเสียงประสานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จัดให้ ก็สามารถกระทำได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

นักร้องที่ขับร้องผลงานเพลง เจ้าของผลงานสามารถที่จะเลือกนักร้องของตนได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง แต่หากเจ้าของผลงานมอบให้ฝ่ายจัดการคือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้คัดเลือกนักร้องให้ ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รางวัลจากการประกวด

๑. รอบแรก

ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. รอบที่สอง

ผู้ผ่านเข้ารอบ ๓๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้บันทึกบทเพลงลงแผ่นเสียง (Compact Disc)

๓. รอบชิงชนะเลิศ

• รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ

• รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลซึ่งจะขอความอนุเคราะห์จากนายกรัฐมนตรี

• รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

• รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.music.mahidol.ac.th/healthymusic

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐

โทร : (๖๖๒) ๘๐๐-๒๕๒๕-๓๔ ต่อ ๑๕๐, ๑๕๑
โทรสาร : (๖๖๒) ๘๐๐๒๕๓๐
อีเมล์ : msmu.activity@gmail.com, musicmupr@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: http://www.music.mahidol.ac.th/healthymusic
FB : https://www.facebook.com/HealthyMusicContest


Loading Map....