ปฏิทินกิจกรรม/คอนเสิร์ต

Date/Time   Event
24/10/2017 - 22/12/2017
12:00 am
Thailand International Wind Symphony Competition 2018
Deadline for application is December 22, 2017.
16/11/2017 - 25/11/2017
12:00 am
รับสมัคร นักร้องชาย TENOR BASS คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
25/11/2017 - 26/11/2017
8:30 am - 7:30 pm
การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28/11/2017
7:00 pm - 9:00 pm
YAMP Student Showcase Concert
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 19.00 น. MACM
08/12/2017 - 09/12/2017
7:00 pm - 9:00 pm
In the House of Ludwig
8 ธันวาคม 2560 /19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 18.15 น.) 9 ธันวาคม 2560 /16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 15.15 น.)
15/12/2017 - 16/12/2017
7:00 pm - 9:00 pm
Neoclassic Redux
15 ธันวาคม 2560 /19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 18.15 น.) 16 ธันวาคม 2560 /16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 15.15 น.)
22/12/2017 - 23/12/2017
7:00 pm - 9:00 pm
Petrushka and the Seven Winds
22 ธันวาคม 2560 /19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 18.15 น.) 23 ธันวาคม 2560 /16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร (สนทนาก่อนคอนเสิร์ต 15.15 น.)
26/01/2018 - 28/01/2018
12:00 am
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 26-28 มกราคม 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
frases de la vida frases de enamorados