*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข่าวประกาศ

 • โครงการ Professional Service Auditions 2016 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

  โครงการ Professional Service Auditions 2016 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

  06 มิ.ย. 2559

  โครงการ Professional Service Auditions 2016 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ปี1 – ปี4 เท่านั้น 1. ผู้สมัครจะต้องส่งคลิปวิดีโอจานวน 2-3 เพลง Read More

 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

  รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

  25 เม.ย. 2559

  ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายน้ำดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำสมุนไพรที่ปรุงใหม่สดทุกวัน ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์หรือสารกระตุ้นประสาท รวมจำนวน 1 ร้าน ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ โรงอาหาร ชั้น G Read More

 • ของดให้บริการเดินรถศาลายาลิงค์ชั่วคราว

  ของดให้บริการเดินรถศาลายาลิงค์ชั่วคราว

  31 มี.ค. 2559

  ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดสัมมนาพนักงานวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2559 โดยพนักงานศาลายาลิงค์ทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวเต็มเวลา ในการนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จึงประกาศงดให้บริการเดินรถศาลายาลิงค์ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2559 เป็นการชั่วคราวและจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 • Typos mistake on the dates of HSO concert in the 11th Season TPO program book

  Typos mistake on the dates of HSO concert in the 11th Season TPO program book

  22 มี.ค. 2559

  Dear Friends of TPO, Please kindly be informed that there are typos on the dates of Hunan Symphony Orchestra concert Read More

 • ค่าตอบแทนนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารเพลงดนตรี

  ค่าตอบแทนนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารเพลงดนตรี

  02 ก.พ. 2559

  ด้วยกองบรรณาธิการวารสารเพลงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นักเขียนผู้ที่ได้รับคัดเลือกบทความให้ลงตีพิมพ์ในวารสารเพลงดนตรี (MUSIC JOURNAL) ในอัตราค่าตอบแทนบทความละ ๒,๐๐๐ บาท โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์ สำหรับข้อเขียนที่ได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้

 • An opera “Acis and Galatea” is cancelled

  An opera “Acis and Galatea” is cancelled

  18 ก.ย. 2558

  An opera “Acis and Galatea” is cancelled The Classical Voice Department presents George Frideric Handel’s pastoral opera, “Acis and Galatea.” This Read More

 • “MAESTRO STRAVINSKY” แสดงที่หอแสดงดนตรีดุริยางคศิลป์ (MACM)

  “MAESTRO STRAVINSKY” แสดงที่หอแสดงดนตรีดุริยางคศิลป์ (MACM)

  31 ส.ค. 2558

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 นี้และเพื่อการเตรียมความพร้อมในวันดังกล่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแจ้งให้ทราบว่าการแสดงคอนเสิร์ตดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย “MAESTRO STRAVINSKY” ในวันศุกร์และเสาร์ที่ 4-5 กันยายนนี้ จะทำการแสดงที่หอแสดงดนตรีดุริยางคศิลป์ (MACM) วิทยาลัยฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 • ขอเชิญร่วมโครงการดนตรีสัญจร

  ขอเชิญร่วมโครงการดนตรีสัญจร

  08 ก.ค. 2558

  โครงการดนตรีสัญจร (Education Outreach Project) เป็นอีกโครงการแห่งความคิดสร้างสรรค์และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถทางดนตรีของเหล่าเยาวชนไทยให้เติบโตและมีพื้นฐานที่ดีในอนาคต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันของวิทยาลัยดุริยางค์ฯ และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนดนตรีของวิทยาลัยฯ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีในแขนงต่าง ๆ เช่น เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ ฯลฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ด้านดนตรีแก่น้อง Read More

 • เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  02 ก.ค. 2558

  โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้มีรสนิยม เข้าใจและได้สัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยดนตรีที่ร่มรื่นงดงามและเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ)โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ต และรับประทานอาหารที่ร้านมิวสิคสแควร์ ในวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 30,000 บาทต่อโรงเรียน เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 100 Read More