*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

Announcement

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเดินรถศาลายาลิงค์ใหม่

  ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเดินรถศาลายาลิงค์ใหม่

  06 ส.ค. 2562

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดรอบเวลาเดินรถใหม่สำหรับรถบัสศาลายาลิงค์ (Salaya Link) ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ พร้อมรอบพิเศษในวันเสาร์สำหรับงานคอนเสิร์ต Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 • ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์

  02 ส.ค. 2562

  ตามที่ ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์ คือ บริษัท ดี.อี.เอ็กซ. (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์

  การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์

  03 ก.ค. 2562

  ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอของนิติบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับรองแขก ผู้เข้าชมการแสดงของวิทยาลัย รับรองแขก อาคันตุกะจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติและนานาชาติที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพหลากหลาย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สถานที่เช่า ระยะเวลาให้ใช้ประกอบการ ขนาดพื้นที่ พื้นที่หมายเลข 1 – ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการเพลงสุขภาพ

  ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการเพลงสุขภาพ

  01 มี.ค. 2562

  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการเพลงสุขภาพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัล สุขภาพดีเริ่มจากวันนี้ นางสาวพัชรพร สโมสร รางวัลชนะเลิศ เพื่อสุขภาพ นายเข็มทอง โพทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต TOM ISARA x TPO

  ประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต TOM ISARA x TPO

  25 ก.พ. 2562

  Alcopop และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ขอประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิรต์ TOM ISARA x TPO ในวันที่ 29-30 มีนาคมนี้ ด้วยเหตุผลความจำเป็นของทางผู้จัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6

  MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6

  24 ม.ค. 2562

  MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการประกวดเพลงสุขภาพ

  ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการประกวดเพลงสุขภาพ

  14 ม.ค. 2562

  ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 100 บทเพลงที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการประกวดเพลงสุขภาพ กำหนดการรอบรองชนะเลิศ วันอังคารที่ 29 และ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รายละเอียดอื่นๆจะประกาศให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-800-2525 ต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • College of Music will undergo the European “MUSIQUE”

  College of Music will undergo the European “MUSIQUE”

  22 พ.ย. 2561

  The College of Music, Mahidol University will undergo the European “MUSIQUE” (Music Quality Enhancement) Review for our Bachelor of Music ข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561

  20 ส.ค. 2561

  ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ ทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ครบกําหนดเวลาสมัครแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนเอกสารประกอบของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 127 คน ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เข้ารับการคัดเลือก ณ อาคาร D ชั้น 5 วิทยาลัยดุริยางศิลป์ตามกําหนดการดังนี้ 1. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่1-30 ลงทะเบียนเวลา16.30น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D509 2. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่ 31-60 ลงทะเบียนเวลา16.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D511 3. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

  ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

  24 ก.ค. 2561

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ร้านมิวสิคสแควร์จะปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้บริการปกติในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ร้านมิวสิคสแควร์