ประกาศการให้บริการรถศาลายาลิ้งค์ในวันหยุดราชการ

เนื่องจากวันศุกร์นี้เป็นวันหยุดราชการ ศาลายาลิงค์จะให้บริการเฉพาะรอบเวลา 16.10 น.และ 17.10 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

frases de la vida frases de enamorados