*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนด​การสอบ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.)

วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี

1. บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos
2. ท่อน Prelude, Fugue หรือเพลงในจังหวะเต้นรำของ J.S. Bach หรือ S.L. Weiss
3. ผลงานที่มีหลายองก์หนึ่งบทจากยุคคลาสสิค. ผลงานในสไตล์สแปนิช-โรแมนติค หรือ ยุคสมัยใหม่ เช่น Frank Martin’s Quatre Pieces Breves โดย F. Martin, Sonata Op. 47 โดย Ginastera, Ponce’s Sonatina Meridional หรือผลงานที่อยู่ในความยากระดับเดียวกัน

* ทั้งหมดจะต้องเล่นจากความจำ

ข้อแนะนำในบันทึกวิดีโอการแสดง
– ผู้สมัครสามารถบันทึกการแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
– วิดีโอบันทึกการแสดงต้องมีทั้งภาพและเสียง
– ผู้สมัครจะต้องบันทึกการแสดงของตัวเองอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงในทุกรูปแบบ
– ผู้สมัครควรแต่งกายอย่างเหมาะสมขณะบันทึกวิดีโอ

1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play.

2. Perform one movement of your choice from Bach’s solo sonatas/partitas/suites for your instrument. (excluding harp)

3. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate your musical and technical strengths. (for example, one etude and a one movement of a concerto or a sonata) Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is recommended.

4. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. *

*If the audition is performed online this step can be skipped.

Guidelines for recording your audition video

Equipment

1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way.

2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid interruptions – and tap the screen to focus.

3. Use a tripod or stand.

4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this makes the image grainy or fuzzy.

Room

1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face.

2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.)

3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb.

Recording

1. Be sure you are in the centre of the frame

– For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face.

– For cello and bass, we need to see your whole body.

2. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.

3. Make sure that your music stand doesn’t block the camera.

Check your work before submitting it.

1. Make sure your videos are right side up.

2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’ name.

1. เทคนิค: ในกรณีแสดงสด ผู้สมัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธีบันทึกการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ

2. บทเพลง: ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 20 นาที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงที่เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน และมาจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ที่แตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อยที่เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจำเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครต้องแสดงกับนักเปียโนตามข้อกำหนดของบทเพลง

3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน: คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด

1. ผู้สมัครจะต้องทำการแสดงเดี่ยวเป็นเวลา 20 นาที ที่แสดงถึงทักษะต่างๆ ในการแล่นบทเพลงขั้นสูง บทเพลงที่ใช้ต้องเลือกจากบทเพลงมาตรฐานที่แตกต่างกันทางด้านยุคสมัย อีกทั้งต้องมีความแตกต่างทางด้านสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่างน้อย 1 บทเพลงที่เป็นเพลงมาตรฐาน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment)

2. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมาตรฐาน 3 บทเพลง โดยสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องแสดงถึงสไตล์ทางดนตรีที่หลากหลา

1. Snare drum: สาธิตเทคนิคการตี และ 1 บทเพลง solo

 • Rudiments ทั้งหมด จาก PAS International Drum Rudiments
 • 1 บทเพลง solo ระดับเทียบเท่า recital
 • อาจมีการเรียกสอบ sight-reading

2. Marimba: 2 บทเพลง solo

 • บทเพลงจากยุค Baroque ถึง Classical period (มีหรือไม่มี piano accompaniment ก็ได้) ความยาวบทเพลงไม่เกิน 8 นาที
 • บทเพลง marimba solo ที่ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่ 20 (เป็นบทเพลงเดี่ยวหรือเพลงที่มี accompaniment) ความยาวไม่เกิน 10 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital
 • อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถึงการสอบ sight-reading
 •  

3. Timpani: 1 บทเพลง solo, 1 orchestra excerpt

 • เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • Orchestra Repertoire “#391 Piu Allegro of the 4th movement” from Symphony No. 1 (Brahms)

4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด)

 • ทักษะและจังหวะขั้นพื้นฐานต่าง ๆ (กลองชุด)
 • 1 บทเพลง solo ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ที่มีการตีพิมพ์ score จากสำนักพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score

● More information Contact Email:  wannapha.yan@mahidol.ed

1. Two technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”)
a. Accompanied – Choose one piece from No. 1 – No. 4 from The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), Op. 81 by Heinrich Panofka
b. Unaccompanied – J. Lyon, Vocal Studies, No. 12

2. Six Songs:
A. One aria from an oratorio or cantata
B. One aria from an opera or operetta
C. One German Lied by a representative composer
D. One French song composed by Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, or Duparc
E. One song in English composed after 1900
F. One song of the applicant’s own choice.

Note: One piece from selection A. or B. above must be in Italian language.

*** Summit a Public or Unlisted Youtube link of non-edited VDO recording by each song (Only 2 technical exercises please record together in one link) ***

1. Six Songs:
(1) Sing one operatic area or art song in foreign language that is not in English.
A. One operatic aria or art song
(2) Sing five contrasting music theatre selections in English.
B. One selection should be slow with a sustained vocal line.
C. One selection should be fast and provide a contrast in rhythm, mood, characterization, style, and approach. It may show special skills, such as comic timing, dramatic flair, ability with patter, or “belting” for women.
D. One classic music theatre piece written prior to 1970.
E. One music theatre piece written after 1970.
F. One music theatre piece of candidate’s choice that shows the candidate’s dance/movement skills.

2. Acting:
(1) Prepare two contrasting monologues in English (less than 4 minutes total).

3. Dance:
(1) The applicant will present a ninety-second to two-minute dance piece choreographed to a musical theatre repertoire. It can be choreographed by the applicant or by others. It is not necessary to sing while dancing the piece. The applicant is required to bring their own music and speakers to the audition.

*** Summit a Public or Unlisted Youtube link of non-edited VDO recording by each song / acting /

Dance  (Only 2 technical exercises please record together in one link) ***

1. บทเพลง

          1. บทเพลงจาก Prelude and Fugue จาก WTC Books I  II โดย J.S. Bach

          2. เลือกโซนาตา 1 บทจาก Haydn, Mozart, Beethoven, etc. (ยกเว้นโซนาตาของ Mozart K 545 โซนาตาของ Beethoven Op. 49 no. 1 และ no. 2 Op. 10 no. 1 และ 2 และ Op. 79)

          3. บทเพลงที่สำคัญในศตวรรษ 19 หรือศตวรรษที่ 20

          4. แบบฝึกหัด 1 บท (etude) จาก Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninoff และอื่นๆ

             * ทุกบทเพลงต้องบรรเลงจากความจำเท่านั้น

2. การสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน

หลังการออดิชันจะมีการสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน โดยคำถามในการสัมภาษณ์ของภาควิชาจะเกี่ยวข้องกับการแสดงที่ผ่านมา ประสบการณ์การสอนเปียโน แผนในอนาคต และเป้าหมายในอาชีพ โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของการสัมภาษณ์สามารถส่งเป็นวีดีโอ link ได้

**สำหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงที่กำหนดให้โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอื่นๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

Instructions for audition video

Please record a one-minute introduction video with these following information:

 • Your name
 • Your degree and your major
 • Your current school and teacher as well as your level in piano playing
 • others

—————————————————–

Recording Requirements:

 • Each piece must be uploaded as separate files
 • Recordings must be labeled with the name of the composer and work or movement
 • Recordings must be in these file format:

avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv

 • Recordings must not be edited, and genuinely performed by a candidate
 • Recordings must be up to date (not older than two years to the submission date)

Appendix
Example of cadences in three positions (C major)

 • ขับร้องไทย

1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตับ 1 ตับ และเพลงเลือกในระดับเพลงเถา ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จำนวน 2 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการขับร้อง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

 • เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลง อัตราจังหวะ 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ประเภท 3 ท่อน ท่อนละไม่ต่ำกว่า 4 จังหวะหน้าทับและบทเพลงเดี่ยวอิสระ 1 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงตระสันนิบาตร และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง หรือเพลง 4 จังหวะหน้าทับ ประเภท 3 ท่อน เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

 • เครื่องหนังไทย

1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยใช้หน้าทับเพลงตระสันนิบาตรและหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วนกลองแขกและรำมะนา ใช้หน้าทับสองไม้และหน้าทับปรบไก่ สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

 • เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ

1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
แคน ในบทเพลง ลายทางสั้นหรือลายทางยาว
พิณ ในบทเพลง ลายปู่ป้าหลานหรือลายสุดสะแนน
โปงลาง ในบทเพลง ลายกาเต้นก้อนหรือลายสุดสะแนน
โหวต ในบทเพลง ลายสาวน้อยหยิกแม่
ซอ ในบทเพลง ลายหงษ์ทองคะนองลำหรือลายเพลงเสียงซอสั่งสาว

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี

ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองทั้งหมด 3 ผลงาน สำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีที่ต่างกัน โดยให้แนบโน้ตเพลงทั้ง 3 ผลงานในลักษณะพิมพ์ทั้ง 2 ด้านของกระดาษและเย็บเล่มให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ CD หรือไฟล์ดิจิทัลอื่นๆอย่างน้อย 2 จาก 3 ผลงานที่แนบมาพร้อมกับการสมัคร

1. Oral Presentation Formal presentation (10-15 minutes) on a selected piece. The piece will be sent by email to the applicants one week before the exam. Applicants should be prepared to present their observations of the formal structure, melodic/harmonic elements, texture, orchestration, text setting, and any other aspects of the piece deemed important. Applicants are encouraged to use audio-visual aids (including playing piano or recordings of examples, Powerpoint or other presentation software, and/or projection). The oral presentation will be done entirely in English. 2.Audition Perform on piano or primary instrument:
 1. Scales and arpeggios in three (3) major and minor keys (two octaves).
 2. Simple chord progressions in three (3) major and minor keys.
3.Interview All applicants will be interviewed as follows:
 1. Composition faculty will discuss the submitted works with the applicant.
 2. Composition faculty will ask questions pertaining to the presentation and audition.
 3. The Composition and Theory faculty may test aural skills and musicianship, including interval
or chord identification by playing a collection of pitches at the piano.
 • Live Online Audition Platform information
Platform for live audition :  WebEx

วิชาเอกการอำนวยเพลง

DVD บันทึกภาพการอำนวยเพลงวง wind ensemble orchestra หรือวง choir โดยมีความยาว 30 นาที และต้องบันทึกภาพทั้งการซ้อมและการแสดงจริง การแสดงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งปีที่ผ่านมาและผู้สมัครจะต้องถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง ทั้งนี้ภาพและเสียงจะต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา

2.1 Written exam

– Format: Written exam with short answers and short essays.

– Contents: Major topics in conducting. This will include major composers and literature in the major area (wind ensemble, orchestra, or choir), knowledge of instrumental practice in the major area, common performance practice, transposition skills, and trends in ensemble performance/conducting.

– Online platform: WebEx

2.2 Aural Skills Exam and Interview

– Format: An aural test where an examiner will ask the auditionee to demostrate the their aural skills via sight-singing and identifying chords.

– Contents: Sight-singing the melody, singing arpeggiated chords, identifying harmonic progressions.

– Online platform: WebEx

วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ

1. บทเพลง

          1) โซนาตาทั้งบทที่เล่นประกอบเครื่องดนตรีอื่นA complete substantial instrumental sonata

ตัวอย่างเช่น Brahms Sonata for Violin and Piano No. 2 in A Major, Op. 100 และ Franck Sonata for Violin and Piano

          2) เพลงร้อง:(all in high key)

                  2.1) *เพลงบังคับ:         เลือกระหว่าง either Schubert Der Musensohn หรือ

Claude Debussy, Il pleure dans mon coeur

                  2.2) บทเพลงที่ใช้ภาษาแตกต่างจากเพลงบังคับ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

          3) แบบฝึกหัด 1 บท (เลือกจาก Chopin Liszt Debussy Rachmaninoff และอื่นๆ)

* แบบฝึกหัด (etude) ต้องบรรเลงจากความจำ

* ผู้สมัครสอบต้องนำนักดนตรีมาเองสำหรับการออดิชัน หรือ ถ้าไม่สามารถหาได้ให้ติดต่อวิทยาลัยเพื่อให้หานักร้องและนักดนตรีให้

2. อ่านโน้ตฉับพลัน: ผู้สมัครสอบจะต้องทำการสอบในส่วนนี้เพื่อเป็นผลในการพิจารณา Assistantship in accompanying

3. การสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน

หลังการออดิชันจะมีการสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน โดยคำถามในการสัมภาษณ์ของภาควิชาจะเกี่ยวข้องกับการแสดงที่ผ่านมา ประสบการณ์การสอนเปียโน แผนในอนาคต และเป้าหมายในอาชีพ โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของการสัมภาษณ์สามารถส่งเป็นวีดีโอ link ได้

**สำหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงที่กำหนดให้โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอื่นๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

Instructions for audition video

Please record a one-minute introduction video with these following information:

 • Your name
 • Your degree and your major
 • Your current school and teacher as well as your level in piano playing
 • others

—————————————————–

Recording Requirements:

 • Each piece must be uploaded as separate files
 • Recordings must be labeled with the name of the composer and work or movement
 • Recordings must be in these file format:

avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv

 • Recordings must not be edited, and genuinely performed by a candidate
 • Recordings must be up to date (not older than two years to the submission date)


Appendix
Example of cadences in three positions (C major)

วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

1. เพลงที่ใช้ในการสอบ – เลือก 1 เพลงจากเพลงที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้:

A. Confirmation by Charlie Parker
B. Joy Spring by Clifford Brown
C. Cherokee by Ray Noble
D. Stablemates by Benny Golson
E. Stella by Starlight by Victor Young
F. Speak No Evil by Wayne Shorter
G. Yes or No by Wayne Shorter
H. Giant Steps by John Coltrane

* ผู้สมัครจะต้องบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบ (ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมมาเอง) โดยจะต้องมี Head in, Solo 2 choruses, และ Head Out เป็นอย่างน้อย

2. เทคนิค

          A. สเกลที่ใช้ในการสอบ: B Harmonic Minor, D Jazz Melodic Minor, Ab Mixolydian b9b13, A Altered Scale, C# Lydian Dominant, และ E Blues Scale

          B. อาร์เพจจิโอ: A Maj7, B Dom7, Ebmin7, Amin6, Bbm7(b5), Cmin-maj7, Fdim7 และ Ab Aug7

* สเกลและอาร์เพจจิโอทั้งหมดจะต้องเล่นในทุกคีย์ (2 octaves) ด้วย rhythm แบบ swing feel eight-notes โดยใช้ metronome clicking ที่ beats 2 และ 4 ที่ความเร็ว 40-60 BPM หากบางสเกลหรืออาร์เพจจิโออยู่ใน voice range ที่สูง ผู้สมัครสามารถเล่นเฉพาะโน้ตที่เล่นถึงได้บนเครื่องดนตรีของตนเอง

3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm
Download File| Trumpet: All the Things You are (Clifford Brown)
– Download File | Trombone: Lady Bird (Slide Hampton)
– Download File | Alto Saxophone: Donna Lee (Charlie Parker)
– Download File | Tenor Saxophone: Let’s Call the Whole Thing Off (Seamus Blake)
– Download File | Piano: From Noreen Nocturne (Oscar Peterson)
– Download File | Guitar: Stompin at the Savoy (Jim Hall)
– Download File | Bass: Transcription for MM
– Download File | Drums: Transcription for MM

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

TESTMU GRAD PLUS
(MU GRAD Test + Speaking)
Others
IELTSTOEFL-iBTMU ELT

Minimum

(Entrance Requirement)

403.032

84

(Except Doctoral Level)

Graduate Diploma/ Masters/

Higher Graduate Diploma

(Pass)

70

(W=10, S=10)

5.0

(W=5.0, S=5.0)

64

(W=17, S=15)

84

(W=10, S=10)

Doctoral

(Pass)

90

(W=12, S=12)

6.0

(W=6.0, S=6.0)

79

(W=23, S=19)

W = Writing, S = Speaking

การสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญในวิชาพื้นฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี 

1. วิชาที่ต้องสอบ 

เครื่องดนตรีตะวันตก1. Western Music Theory  2. Western Music History
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. Western Music Theory  2. Thai Music Theory and History
เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.)1. Jazz Proficiency Exam


2. ข้อมูลทั่วไป

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต