“ดนตรีคลาสสิก คือ เบสิค” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครสื่อมวลชนผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมนักวิจารณ์ดนตรีรุ่น 4” กับวิทยากรนักวิจารณ์ดนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทํางานในสายงานด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข, บวรพงศ์ ศุภโสภณ, ดริน พันธุมโกมล จํานวน 12 ครั้ง พร้อมรับชมคอนเสิร์ต และบินไปดูคอนเสิร์ต พร้อมเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งคลาสสิคและร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นประเทศบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในประวัติ ทฤษฏี และหลักเกณฑ์การวิจารณ์ดนตรี โดยมุ่งเน้นไปที่ดนตรีคลาสสิก แจ๊สและโอเปร่า ซึ่งเป็นการอบรมทางด้านดนตรีที่สามารถต่อยอดความคิดและการวิเคราะห์ดนตรีทุกชนิดในโลกของท่านให้ก้าวไปอีกระดับ

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซด์ กรอกรายละเอียด พร้อมเขียนบอกเหตุผลว่า เหตุใดท่านจึงคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจารณดนตรี รุ่นที่ 4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 พร้อมบทวิจารณ์ดนตรีที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ หรือเว็บไซด์ต่างๆ (กรุณาระบุลิงค์ URL) แล้วส่งลิงค์มาที่ nicha_darin@hotmail.co.uk
*หากไม่เคยเขียนงานวิจารณ์มาก่อนสามารถเลือกเขียนวิจารณ์คอนเสิร์ตวงดุริยางค์ฟีลฮาโมนิกแห่งประเทศไทยประจําเดือนธันวาคม 2557
**หากไฟล์ใหญ่มากกรุณาอัพโหลดบน https://www.dropbox.com แล้วส่งลิงค์มาที่ nicha_darin@hotmail.co.uk

** ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจารณ์ดนตรี รุ่น 4 ผ่านทางอีเมล์ที่ให้ไว้ **