ผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The 21th SET Youth Musician Competition) ดำเนินการมาจนถึงรอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ตามผลการคัดเลือกที่แนบพร้อมนี้ โดยผลการประกวดเยาวชนดนตรีแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

 

ระดับ
ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลด
ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
ดาวน์โหลด

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- E-Mail: msmu.activity@gmail.com
- Facebook: SET Youth Musician Competition
- Phone: (662) 800-2525-34 ต่อ 3108, 3109, 3117