สุดยอดเวทีการประกวด
การบรรเลงดนตรีเดี่ยว
ระดับเยาวชน

เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงฝีมืออย่างเต็มที่
ด้วยเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

Thailand Premier Youth Competition
for Acoustic Instrument and Voice

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ จะเข้ ขิม ขับร้องและอื่นๆ

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ขับร้องและอื่นๆ

เครื่องดนตรีของโลก

เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร ลาว และอื่นๆ

ความเป็นมาของโครงการ

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย จึงให้ความสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

นับเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของการจัดประกวดเยาวชนดนตรี ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านับเป็นการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอันเป็นการดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้พัฒนา ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรีเเห่งประเทศไทย ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด จึงถือได้ว่าการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมีหลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ