*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Professional Service Auditions 2016

Professional Service Auditions 2016

โครงการ Professional Service Auditions 2016 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ปี1 – ปี4 เท่านั้น

1. ผู้สมัครจะต้องส่งคลิปวิดีโอจานวน 2-3 เพลง ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยทางโครงการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากรอบ DVD Auditions ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงในรอบ Live Concert ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่เข้ารอบทราบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง http://www.facebook.com/msmuactive
2. รอบ Live Concert ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ สวยงาม เช่น สวมชุดสูทดำสำหรับผู้ชาย ชุดกระโปรงยาวสำหรับผู้หญิง หรือชุดที่จะใช้แสดงเมื่อได้รับการว่าจ้าง
3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครได้ที่พี่แป้ง ห้องกิจกรรม (อาคาร C ใต้ห้องสมุดจิ๋ว) ในวัน / เวลาราชการโทร. 02-8002525 ต่อ 161 ไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
4. ในรอบ Live Concert ผู้สมัครต้องแสดง 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง, เพลงเร็ว 1 เพลง) โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเครื่องดนตรีส่วนตัวมาเอง (อุปกรณ์ที่ทางโครงการเตรียมให้ 1.เปียโนไฟฟ้า 2.แอมป์เบส 3.แอมป์กีต้าร์ 4.กลองชุด) เมื่อส่งชื่อเพลงแล้วจะเปลี่ยนเพลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด 1 สัปดาห์ ห้ามเปลี่ยนชื่อเพลงหน้าเวทีโดยเด็ดขาดและต้องมาเปลี่ยนชื่อเพลงที่ห้องกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น
5. ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่อไม่ซ้ำกับวงดนตรีอื่นที่มาสมัคร Professional Service Auditions 2016
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด

รางวัลสำหรับการประกวด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Professional Service Auditions 2016 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2559 ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรและได้รับงานสำหรับการแสดงดนตรี เมื่อมีผู้ว่าจ้างตามดนตรีประเภทนั้นๆ โดยวงดนตรีจะสับเปลี่ยนไปตามงานและโอกาสที่ใช้ในการแสดง

หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัคร  (ดาวน์โหลด)
  • รูปถ่ายขนาด 5×7 นิ้ว (ภาพถ่ายหมู่ของทั้งวง) จำนวน 1 รูป

***********************************************

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ พี่แป้ง (ห้องกิจกรรม) ในวัน / เวลาราชการโทร. 02-8002525 ต่อ 161