This is an example of a HTML caption with a link.
 

ของที่ระลึก

สูจิบัตร 111 คนดนตรี
   
ราคา : 100.00 บาท  
   

รายละเอียด:

สูจิบัตร ๑๑๑ คนดนตรี เป็นสูจิบัตรที่รวบรวมชีวิตและผลงานโดยสังเขปของคนดนตรี ผู้สร้างคุณูปการทางดนตรีต่อสังคมไทยไว้มากมายมหาศาล สร้างสรรค์ผลงานดนตรี สร้างความเคลื่อนไหว สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการดนตรี เป็นครูดนตรี นักร้อง นักดนตรี ผู้ประพันธ์เพลง และดุริยกวี ตีพิมพ์ประกอบภาพเขียนของคุณอิทธิพล วาทะวัฒนะ (อี๊ด ฟุตบาธ) จำนวน ๑๑๑ คนด้วยกัน เช่น ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ครูเชื้อ ดนตรีรส ครูไพบูลย์ บุตรขัน ครูเอื้อ สุนทรสนาน รำพึง จิตรหาญ (พุ่มพวง ดวงจันทร์) พันเอกชูชาติ พิทักษากร และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น

ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-800-2525-34 ต่อ 2504, 2505 โทรสาร 02-800-2530
E-mail : msshop_mahidol@hotmail.com