*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร และบริการ จำนวน 9 ร้าน บริเวณโรงอาหาร ชั้น G อาคารภูมิพลสังคีต

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร และบริการ จำนวน ๙ ร้าน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น G อาคารภูมิพลสังคีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาในการประกอบการค้า

สัญญาการประกอบการค้า เป็นเวลา ๒ ปี ช่วงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประเภทร้านค้าที่รับสมัคร รวม จำนวน  ๙  ร้าน

    บริเวณโรงอาหาร ชั้น G อาคาร A (กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ชัดเจนด้านล่าง)

ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่รายเดือน เป็นเวลา ๒ ปี

ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม

๑  น้ำเปล่า น้ำสมุนไพร เครื่องดื่ม/ขนมสำเร็จรูป ไอศกรีม

๒. กาแฟสด ชาไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ผลไม้สกัด เบเกอรี่ ขนมจีบ แซนวิช

๓ ก๋วยเตี๋ยว และ/หรือ อาหารประเภทเส้นๆ เช่น ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีน สปาเก็ตตี้

๔.ข้าวแกง อาหารตามสั่ง และอาหารอิสลาม

๕ อาหารประเภทสเต๊ก อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี แฮมเบอร์เกอร์ พิชซ่า

๖. อาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก ยำชนิดต่างๆ

๗. อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู หอยทอด ผัดไทย ฯลฯ

๘. ผลไม้ ขนมหม้อ น้ำแข็งใส ของว่าง ของทานเล่น

๙.อาหาร เครื่องดื่มอื่นๆ ที่เหมาะสม (สามารถส่งเมนูรายการ พร้อมราคาจำหน่ายและประสบการณ์จำหน่ายเพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัคร

ติดต่อขอรับและส่งใบสมัครได้ที่

-งานบริหารธุรการ ชั้น ๑ อาคารภูมิพลสังคีต (อาคาร A ห้อง A ๑๐๕ ) โทรศัพท์ (๐๒) ๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๐ หรือ

-งานพัฒนาสินทรัพย์ ชั้น ๑  (อาคาร D ห้อง D ๑๐๕ ) โทรศัพท์ (๐๒) ๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๔๑๓๐     

     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]