*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Horn Studio Outreach Concert at Assumption Samutprakarn School

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบได้จัดกิจกรรม “Horn Studio Outreach Concert” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านดนตรีอันเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนและร่วมแบ่งปันความรู้และทักษะทางด้านดนตรีของตนเอง ให้กับน้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมกว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแสดงจากนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ดาเรน รอบบิ้นส์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ (Brass and Percussion Department) แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการฝึกซ้อม การเตรียมตัวก่อนการแสดงโดยให้คำแนะนำด้านการเล่นรวมวง เทคนิคการวอร์มอัพ และเคล็ดลับดี ๆ ในการเตรียมตัวสอบทางด้านดนตรี พร้อมมอบบทเพลงเพราะ ๆ มากมาย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากน้อง ๆ และคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง โดยก่อนจบกิจกรรมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ถาม – ตอบ ปัญหาต่าง ๆ พร้อมมอบบัตรชมคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) จำนวน 20 ใบ สำหรับน้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมถาม – ตอบ เพื่อเป็นของขวัญและให้น้อง ๆ ให้เข้ามาชมดนตรีคลาสสิคที่มีคุณภาพระดับสากลอีกด้วย