สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร (662) 800-2525-34 ต่อ 3107, 3109 (คุณธนินท์รัฐ, คุณชนะเทพ)ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน
รางวัล
สุขภาพดีเริ่มจากวันนี้ นางสาวพัชรพร สโมสร รางวัลชนะเลิศ
เพื่อสุขภาพ นายเข็มทอง โพทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ลดพุง นางสาวธนภัค สิทธิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สุขภาพดีไม่มีขาย นายเทพนม สุวรรณะบุณย์ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1
สุขภาพดี..สร้างได้ นายยุทธนา ศรีอาจ รางวัลชมเชยอันดับที่ 2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-800-2525 ต่อ 3107 หรือ 3109 หรือ 080 - 651 - 9458 คุณธนินท์รัฐ
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ [ดาวน์โหลด]

รายละเอียดโครงการ

หลักการ

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยหลักของชาติ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งมีปณิธานว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาล ๕ โรง ดูแลผู้ป่วยประมาณ ๗ ล้านคนต่อปี ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่คนไทย เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของตน เพื่อลดความเจ็บป่วยแทนการไปโรงพยาบาลและรัฐต้องลงทุนมหาศาลเพื่อการดูแลผู้ป่วย การรอคอยให้ประชาชนคนไทยเจ็บป่วยก่อนแล้วไปรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลนั้น เป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะมีประชาชนมากเกินไป ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนต่างก็เชื่อว่าโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่อยู่ในดวงใจคน การที่ผู้ป่วยได้เข้ารักษา ได้พบแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นทันที รู้สึกหายป่วยเร็วขึ้นเมื่อได้พบแพทย์ ในที่สุดก็ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นมากโดยไม่จำเป็น ทำให้โรงพยาบาลแออัด คุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่และให้การบริการได้ทุกคน ความเจ็บป่วยส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอง การกิน การอยู่ พฤติกรรมของผู้ป่วยจึงทำให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยได้ อาทิ การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การทำงานโดยไม่พักผ่อน ไม่ได้ออกกำลังกาย หรือพฤติกรรมการกินอาหารที่ชอบรสหวาน อาหารที่มีมัน อาหารเค็ม พฤติกรรมความเป็นอยู่ โรคอ้วน ที่อยู่อาศัยสกปรก หากผู้ป่วยสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ว่าการกิน อาทิ เปลี่ยนจากอาหารทอดหรือผัด (โรคไขมัน) หันไปปรุงอาหารโดยวิธีต้ม ตุ๋น นึ่ง ปิ้ง ย่าง เป็นต้น เรื่องที่อยู่อาศัย การละเว้นสิ่งที่จะเป็นพาหะนำไปสู่ความเจ็บป่วยได้ ซึ่งสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง แม้จะเจ็บป่วยหากได้ดูแลอย่างระมัดระวังก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้ โดยไม่ต้องพึ่งหมอและโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น


มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะแพทยศาสตร์และมีวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โภชนาการ การดูรักษา การพยาบาล การป้องกันความเจ็บป่วย สถาบันสิ่งแวดล้อม สถาบันที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และมีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งสามารถที่จะใช้บทเพลงในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้ช่วยดูแลรักษาตัวเอง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้ความรู้ผ่านบทเพลง ซึ่งประชาชนและผู้ป่วยสามารถที่จะนำความรู้ไปป้องกันและดูแลรักษาตัวเองได้โดยอ้อมดนตรีและบทเพลง นอกจากจะให้ความบันเทิงและให้ความไพเราะแล้วยังให้สาระความรู้ผ่านเนื้อเพลง ที่ทำให้ผู้ฟังสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องไปพบหมอ ทั้งนี้เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระหมอและการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองผ่านบทเพลง
๒. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
๔. เพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทที่จะนำสังคม ให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาของแผ่นดิน”
๕. เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับวิทยาลัยดนตรี สร้างบทเพลงที่บรรเลงด้วยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์กรอื่นทำไม่ได้ และเป็นงานสาธารณะ

ระเบียบการแต่งเพลง

โครงการประกวดเพลงสุขภาพ เป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการดูแลรักษาสุขภาพ การรู้จักป้องกันสุขภาพ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตัวเอง การออกกำลังกาย การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อน การนอน ฯลฯ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เหล่านี้ได้แต่งเนื้อหาเป็นเพลงส่งเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ลูกเทศ ป็อป ร็อก อินดี้ เพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ ผู้ประพันธ์เพลงก็สามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดรูปแบบและไม่จำกัดเนื้อหา โครงการเปิดให้บุคคลทั่วไปส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดวันรับสมัคร ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เนื้อหาสาระของบทเพลงจะต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การกิน การอยู่ การนอน การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ และการป้องกันสุขภาพให้ปลอดภัย การอยู่ดีกินดี ความสะอาด ความปลอดภัย เป็นต้น

บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่

ต้องเป็นบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทำนอง) ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น หากคณะกรรมการพบว่าเป็นเพลงเก่าที่เคยเผยแพร่มาก่อน ให้ถือว่าเป็นโมฆะ

รับบทเพลงทุกรูปแบบ

รับบทเพลงทุกลักษณะ ทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยเปิดกว้างให้เสนอความแตกต่าง เสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้เต็มที่ และผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้

บทเพลงที่ได้รับคัดเลือกเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

บทเพลงที่ชนะการประกวดและได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

การส่งบทเพลงเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของฝ่ายจัดประกวด ผู้ส่งผลงานไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ การดำเนินการและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนำบทเพลงที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้ความรู้ความบันเทิงกับประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

รางวัลที่ได้รับถือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทน

รางวัลที่ได้รับจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นที่สิ้นสุดและเหมาะสมแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้อีก

กำหนดการและรางวัล

กำหนดการของโครงการ

รอบแรก (รอบออดิชั่น)
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน ๑๐๐ บทเพลง พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการดนตรี ๑๑ คน

ประกาศผลรอบแรก (รอบออดิชั่น)

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

- วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ผู้ผ่านเข้ารอบแรกทั้ง ๑๐๐ บทเพลง ต้องแสดงผลงานสดต่อหน้าคณะกรรมการ ๑๕ ท่าน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาให้เหลือผลงาน ๓๐ บทเพลง
- วันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผลงานทั้ง ๓๐ บทเพลง ที่ผ่านเข้ารอบที่สอง จะถูกนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียบเรียงเสียงประสานให้ทำงานเรียบเรียงแต่ละบทเพลง ซึ่งค่าเรียบเรียงเสียงประสานจะรับผิดชอบโดยโครงการประกวดเพลงสุขภาพ
(หมายเหตุ: หากเจ้าของผลงานสามารถหาผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า ที่ตนชื่นชอบได้เอง ซึ่งแตกต่างไปจากรายชื่อนักเรียบเรียงเสียงประสานที่โครงการจัดให้ ก็สามารถกระทำได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
นักร้องที่ขับร้องผลงานเพลง เจ้าของผลงานสามารถที่จะเลือกนักร้องของตนได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง แต่หากเจ้าของผลงานมอบให้ฝ่ายจัดการคือโครงการ เป็นผู้คัดเลือกนักร้องให้ ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บทเพลงที่ผ่านเข้ารอบ ทั้ง ๓๐ บทเพลง จะบรรเลงโดยวงออเคสตร้า ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาผลงาน ๕ บทเพลง ที่จะได้รับรางวัลจำนวน ๕ รางวัล

รอบแสดงผลงาน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

บทเพลงที่ได้รับรางวัล ทั้ง ๕ บทเพลง จะบรรเลงโดยวงออเคสตร้า ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ช่องรามาแชนแนล

รางวัลจากการประกวด

รอบแรก

ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รอบที่สอง

ผู้ผ่านเข้ารอบ ๓๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้บันทึกบทเพลงลงแผ่นเสียง (Compact Disc)


รอบชิงชนะเลิศ

• รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

• รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลี

• รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

• รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

• รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คณะกรรมการรอบรองชนะเลิศอาจารย์ สหรัฐ จันทร์เฉลิม
อาจารย์ กริชพล อินทนิน
อาจารย์ จุฑามาศ สายแสง
อาจารย์ ธนพล เศตะพราหมณ์
อาจารย์ ธรรศตะวัน ไขแสง
อาจารย์ ธีรภัทร์ จันทบ
อาจารย์ นพีสี เรเยส
อาจารย์ เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่
อาจารย์ พลธรายุทธ ทิพยุทธ
อาจารย์ พารณ ยืนยง
นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
ดร. ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
อาจารย์ สมภพ พึ่งปรีดา
อาจารย์ สฤษฎ ตันเป็นสุข
อาจารย์ อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา

สนับสนุนโดย

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170


โทรศัพท์:

โทร : (662) 800-2525-34 ต่อ 3107, 3109

โทรสาร : (662) 800 2530

อีเมล์ : msmu.activity@gmail.com, musicmupr@gmail.com