*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Faculty of Humanities Kasetsart University visited on November 14, 2017

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยอาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะนักศึกษาปีที่ 2  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 69 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสถานที่จัดงานเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ (Venue Management)  ณ หอแสดงมหิดลสิทธาคาร โดยมีคุณปิยพงศ์ เอกรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ เป็นวิทยากร คุณภาพพิมพ์ เชื้อทหาร วิทยากรด้านกิจกรรม ร่วมแชร์ประสบการณ์การจัดงานดนตรี คอนเสิร์ตและการประกวดระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยสอดแทรกการทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ในการศึกษาและการเข้าฝึกงานในอนาคตอันใกล้ จากนั้นคุณปฐาพันธ์ หนูแก้ว รองผู้จัดการสถานที่จัดแสดง ให้ความรู้ทางด้านการทำงานและการใช้งานหอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร แรงบรรดาลใจและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างมหิดลสิทธาคารและนำชมหอแสดงโดยรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง