*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Respighi’s Roman Trilogy

Date
Date(s) - 23/12/2016 - 24/12/2016

Location
Prince Mahidol Hall


Respighi’s Roman Trilogy

คอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ขอนำโอกาสทีหาชมได้ยากยิ่งด้วยผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียน Ottorino Respighi เจ้าของผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความฮึกเหิม ความเป็นอัจฉริยะทางการประพันธ์ของบทกลอนไตรภาคโรมัน  ระบายด้วยเฉดสีอันสะดุดตาและละเลงภาพด้วยน้ำพุยุคเรเนซองส์ของเมือง กลุ่มต้นสนที่สวยงาม และเทศกาลประจำปีอันรื่นเริง ขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งสวยงามระหว่างกรุงโรมสมัยใหม่และความเป็นอดีตจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่

คอนเสิร์ต:

  • 23 ธันวาคม 2559 / 19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร / สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 18:15 น.
  • 24 ธันวาคม 2559 / 16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร / สนทนาก่อนงานคอนเสิร์ต 15:15 น.

วาทยกร: Alfonso Scarano

ศิลปินรับเชิญ: Michal Černý, Trombone

โปรแกรม:

  • Thai Traditional Music
  • Ottorino Respighi: Fountains of Rome
  • Nino Rota: Concerto for Trombone and Orchestra in C
  • Ottorino Respighi: Roman Festivals
  • Ottorino Respighi: Pines of Rome

บัตรราคา 500 และ 300 บาท (100 บาท สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี)
สำรองที่นั่ง PMH Box Office
อีเมล์: mshall@mahidol.ac.th
โทร 02-849- 6565/6 Ext. 6603,6604,6609 (Monday – Friday at 9.00 a.m. – 5.00 p.m.)
ต่อ 6624, 6626 (Concert day Friday up to 5.00 p.m./ Saturday up to 2.00 p.m.)
or visit www.thaiticketmajor.com / Call Center 02-262-3456
ตารางรถศาลายาลิงค์ (สถานี BTS บางหว้า-ศาลายา): http://www.music.mahidol.ac.th/salayalink


Loading Map....