*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Music Therapy for Emotional Wellbeing During a Crisis

Date
Date(s) - 24/04/2020 - 29/05/2020

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


โครงการ “ดนตรีเพิ่มสุข บำบัดทุกข์ สู้ภัยวิกฤต” (Music Therapy for Emotional Wellbeing During a Crisis) โดยสาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการหลัก “พลเมืองไทย สู้ภัยวิกฤต” Citizen Resilience Project ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับดนตรีบำบัดแบบออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อลดความเครียด ความกังวล
เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว/กับผู้ดูแล

ลักษณะกิจกรรมดนตรีบำบัด
กิจกรรมดนตรีมีความหลากหลาย ตามลักษณะและความชอบของผู้รับบริการ เช่น กิจกรรมการฟังเพลง ร้องเพลง เต้น เคลื่อนไหวประกอบเพลง แต่งเพลง เล่นเครื่องดนตรี
นักดนตรีบำบัดจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละคน/กลุ่ม ดังนั้นกิจกรรมอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน/กลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
น้อง ๆ ผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ อายุ ระหว่าง 6-10 ปี และ ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 65-85 ปี
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดได้ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
มีผู้ดูแล (Caregiver) หรือสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมการบำบัดได้ทุกครั้ง

มีอุปกรณ์ใช้ในการเข้าถึงการสื่อสารแบบออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) ที่มีกล้อง ไมโครโฟนและลำโพงรองรับการสื่อสารแบบออนไลน์

ลิ๊งค์ใบสมัครเข้ารับการบำบัดในโครงการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
https://forms.gle/499FJBA9yiE3YQLb8

และ ลิ๊งค์ใบสมัครเข้ารับการบำบัดในโครงการสำหรับผู้สูงอายุ
https://forms.gle/aSDMjkzc9cR3bZcZ8

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วม

   


Loading Map....