*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Graduation Celebration

Date
Date(s) - 07/09/2015

Location
ศาลาครูมีแขก


Poster-FINAL-final-CL

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ขอเชิญชม”มหรสพสมโภชบัณฑิต” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อต้อนรับญาติ ผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งมีชุดการแสดงต่าง ๆ ดังนี้

1. ขิมหมู่
วงขิมแชมเบอร์ นำโดยครูเต้ย อิศรายุว์ จีนสลุต

2. ทะแยมอญ
คณะหงส์ฟ้ารามัญ บ้านบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

3. หมอลำ
พ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ปี 2548 – แม่อังคนางค์ คุณไชย ศิลปินมรดกอีสาน ปี 2555 ลำคลอแคนแบบพื้นบ้านดั้งเดิม

4. กันตรึม
คณะเจิมศักดิ์ ส.บัวสวรรค์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายณรงค์เดช เชื้อเมืองพาน (แมน) เด็กหนุ่มที่เคยมาประกวดซอกันตรึมในรายการเซ็ทเทรด เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

5. ละครลิง
คณะประกิตศิษย์พระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

6. สะล้อซอซึง
ดนตรีสะล้อซอซึงขลุ่ย คณะ “สรีชมชื่น” จากจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาบัณฑิตสาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ละครชาตรี
คณะขวัญเมืองประดิษฐ์ศิลป์ นำโดยปนัดดา อยู่ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี เคยมาเล่นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานสังคีตภิรมย์ เมื่อปีการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งนี้เล่นเรื่องพระอภัยมณี ตอน “กำเนิดสุดสาคร”

8. ดนตรีจีน
คณะซัมเป้าเก็งเต๊ง (เครื่องสายปี่กลองแบบในโรงงิ้ว-งานศพ-งานรื่นเริง) จากโรงเจซัมเป้าเก็งเต๊ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองที่เมืองซัวเถา (เขตเตี่ยซัว บริเวณที่ใช้ภาษาแต้จิ๋ว) มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

9. เพลงอีแซว – เพลงเรือ
คณะแม่สำเนียง เสียงสุพรรณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงแรกที่เรือนไทยเล่นเพลงอีแซว ช่วงที่สองให้คณะนี้ลงเรือร้องเพลงเรือแทรกเพลงจังหวะสนุก เพื่อสร้างบรรยากาศในทัศนียภาพสวยงามของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10. โนรา
คณะโนราสายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ จากจังหวัดพัทลุง

11. ดนตรีสมัยนิยม
โดยคณะนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยแบ่งชุดการแสดงออกเป็น 3 เวที ได้แก่ เรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) ศาลาครูมีแขก (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) และอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 18.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-800-2525 ต่อ 150-151 หรือ www.music.mahidol.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/collegeofmusicmahidol


Loading Map....