*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ขอเชิญร่วมงานมงคลบูชาองค์พระพิฆเณศวร์

Date
Date(s) - 08/09/2015

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


ขอเชิญร่วมงานมงคลบูชาองค์พระพิฆเณศวร์ เพื่อเป็นการขอบพระคุณ  ที่ท่านได้อำนวยความสำเร็จในการศึกษา และการสร้างงานศิลปะ ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
เวลา 7.00 – 9.30 น.

ณ ลานดนตรีกลางแจ้ง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  นครปฐม

……………………

6.30 น อัญเชิญองค์พระพิฆเณศวร์ จากห้องท่านคณบดีมาสู่พิธีมณฑล

พราหมณ์ฮินดู ทำพิธีอัญเชิญเทวดา 108 องค์ สวดมนต์พิธี

บูชาด้วยดอกไม้ เครื่องหอม ผลาหารมังสะวิรัต ฯลฯ

แล้วอัญเชิญองค์พระพิฆเณศวร์ ประทานพร

ขอเชิญครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั้งที่จบแล้ว และยังไม่จบ

โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเรียนจบเร็วด้วยดี ไม่มีอุปสรรคทั้งปวง

โปรดไปร่วมกันขอพร ขอบพระคุณต่อพระพิฆคเณศวร์ ผู้อำนวยสวัสดิมงคล ให้บรรลุความสำเร็จในการศึกษา และการทำกิจกรรมประณีตศิลป์ได้ดี ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ตลอดไปในอนาคต

ขอเชิญร่วมในพิธีกรรมบูชาพร้อมกับพราหมณ์ และขอพรรับการประสาทพรและจุณเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคล

บัณฑิตใหม่ทุกท่าน โปรดสรวมครุยปริญญาที่ท่านได้รับ ไปในงานด้วยเพื่อร่วมทำบุญ  แสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกัน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน อาจมีปัจจัยช่วยทำบุญตามศรัทธา

เชิญท่านนำรูปพระพิฆเณศวร์ของท่าน ไปเข้าร่วมในพิธีกรรมด้วย  จะเตรียมที่ไว้ให้ตั้งวาง นิยม ดอกบัวสีชมพู  มาลัยดอกดาวเรือง หญ้าแพรก

งดดอกไม้ขาว อาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ที่ทำจากเนื้อหนังสัตว์ แต่งกายสุภาพ


Loading Map....