ณรงค์ ปรางค์เจริญคว้ารางวัลจาก Guggenheim Foundation

 

          กว่าสามพันคน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ในการแข่งขัน “John Simon Guggenheim Memorial Foundation” ของ Guggenheim Foundation ในที่สุดรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาทั้ง ๑๗๕ คน ก็ได้ถูกประกาศลงบนหนังสือพิมพ์ New York Times เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นรางวัลด้านการประพันธ์เพลง ๑๑ รางวัล และหนึ่งในผู้ที่ได้รับ คือ ณรงค์ ปรางค์เจริญ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

          รางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่มาก นอกจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละสาขาจะได้รับการยอมรับจากคนในวงการแล้ว ยังได้เงินสนับสนุนจากทางสมาคม เพื่อใช้สำหรับสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย

          Guggenheim Foundation จัดการแข่งขันคัดเลือกเป็นประจำมาตั้งแต่ปี ๑๙๒๕ และมีการมอบเงินสนับสนุนแก่ผู้ที่มีความสามารถในสาขาต่างๆ มากกว่า ๑๗,๕๐๐ คน รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ล้านเหรียญสหรัฐ

          Illuminations, The Dawn of Darkness และ Anatman คือ ผลงานสร้างสรรค์ที่ทำให้ ณรงค์ ปรางค์เจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศ Guggenheim Fellowship ด้านการประกวดบทเพลงมาครองไว้ได้ ซึ่งบทเพลง The Dawn of Darkness เป็นบทเพลงที่ อาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็นผู้ commission และบทเพลง Illuminations เป็นบทเพลงที่ เทศการดนตรี Beijing Modern Music Festival และ อาจารย์ Xiaogang Ye เป็นผู้ commission สำหรับการแสดงฉลองครบรอบ 10 ปีของเทศการดนตรีซึ่งแสดงที่ the National Centre for Performing Arts ที่กรุงปักกิ่ง  ซีดีที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองบทเพลงมาจากการแสดง โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนเพลง Anatman เล่นโดยวงที่อเมริกา” ณรงค์ ปรางค์เจริญกล่าว

          พิธีมอบรางวัล John Simon Guggenheim Memorial Foundation จะมีขึ้นที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม นี้