ชมและเชียร์...เด็กดุริยางคศิลป์ในรายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน World Class เสาร์นี้ 25 กันยายน 2553เวลา 21.00 น. ช่อง TPBS

 
 รวมสุดยอดนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากการแข่งขันดนตรีไว้ในรายการทีวี 1 ชั่วโมง ดนตรีกวีศิลป์นำเสนอตอน World Class ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ไปบันทึกรายการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ที่สตูดิโอกรุงเทพ โดยจะเผยแพร่ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 21.05 น. ช่องทีพีบีเอส  มีรายการดังนี้
1. นายฮิโตชิ มิยาชิตะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกกีตาร์คลาสสิก รางวัลชนะเลิศระดับเยาวชน International Guitar Festival and Competition in Magnitogorsk ประเทศรัสเซีย เล่นเพลง Fandango ประพันธ์โดย Joaquin Rodrigo 
2. นายนพัตธร จุไรทัศนีย์ ปีที่ 1 แขนงดนตรีศึกษา เอกกีตาร์คลาสสิก รางวัลที่ 1 Asia International Guitar Festival 2009 ประเภทเยาวชน เล่นเพลง Sevilla ประพันธ์โดย Isaac Albeniz 
3. วง Horn Pure ประกอบด้วย นางสาวพัชรินทร์ แซ่เฮง นายณัฏฐพณฑ์ ขาสัก มัธยมศึกษาปีที่ 6 นายธนภัค พูนพล นายชาติวุฒิ สุประดิษฐ์ ปีที่ 1 นายฉัฐวัชร์ เอื้อมเก็บ นางสาวนวพร กังสาภิวัฒน์ ปีที่ 2  นายสิบเรศ พึ่งผล ปีที่ 3  และนายฐากูร เติมสิริทิพรัตน์ ปีที่ 6 รางวัลชนะเลิศ The 42nd International Horn Symposium ณ โรงเรียนสอนดนตรีควีนส์แลนด์ บริสเบน ออสเตรเลีย เล่นเพลง  Farewell To The Red Castle ประพันธ์โดย Kerry Turner 
4. นางสาวดวงนภา  พึ่งทองคำ ศิษย์เก่าเอกฆ้องวงใหญ่  รางวัลรองชนะเลิศ (ฆ้องวงใหญ่) The 10th Osaka International Competition ประเทศญี่ปุ่น เล่นเพลงจีนขิมใหญ่
5. นายธีรภัทร์ จันทบ ปีที่ 4 เอกเปียโนแจ๊ส ได้รับเชิญไปแสดงงาน World Saxophone Congress#15 และแสดงในงาน City International Band Festival 2007 ประเทศไต้หวัน เล่นเพลงอ๊อด อ๊อด ประพันธ์โดย The Richman Toy เรียบเรียงใหม่โดยธีรภัทร์ จันทบ 
6. นางสาวอุบลวรรณ เปียแก้ว ปีที่ 4 เอกเปียโนคลาสสิกรางวัลที่ 5 “Maple Prize” The 2nd International Piano Festival in Vancouver by People with Disabilities 2009 ” ประเทศแคนนาดา  เล่นเพลง Sonetto 104 ประพันธ์โดย Franz Liszt 
7. นางสาวลลิต วรเทพนิตินันท์ ปีที่ 1 เอกขับร้อง รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The Berry Alexander International Vocal Competition 2010 ขับร้องเพลง les Filles de Cadix ประพันธ์โดย Leo Delibes 
8. นางสาวภัทรภร แสงสำอางค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลที่ 2 The 9th Osaka International Competition ขับร้องเพลง No. 14 Arai “Der Holle Rache Kocht In Meinem” from the opera Die Zauberflote (Queen of the Night) ประพันธ์โดย W.A. Mozart
9. นางสาวเฟื่องลดา ประวัง ปีที่ 2 เอกขับร้อง รางวัลที่ 2 “The Berry Alexander International Vocal Competition” ประเทศอเมริกา  ขับร้องเพลง Rejoice greatly, O daughter of Zion ประพันธ์โดย George Frideric Handel