[ ENGLISH ][ THAI ]แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร

แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร

 

มีกำหนดการสอบ ดังนี้       

ชั้นปีที่ 1,2  (ชาย)

- สอบทฤษฎี  วันพุธที่  23  พ.ย. 54 เวลา 12.45 - 17.00 น. 

- สอบปฏิบัติ  วันพุธที่  30  พ.ย. 54  เวลา 12.45 - 17.00 น. 

- สถานที่ สอบ รร.รักษาดินแดน

 

ชั้นปีที่ 3 (ชาย)

- สอบปฏิบัติ  วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 54  เวลา 12.45 - 17.00 น. 

- สถานที่ สอบ รร.รักษาดินแดน

- สอบทฤษฎี วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค  54 เวลา 12.45 - 17.00 น.

- สถานที่สอบ โรงเรียนหอวัง (ติดกับห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว) อาคาร 10 ชั้น 8

ลำดับที่ 49   ห้องสอบ  1084    ลำดับเลขที่ผู้สอบ   1 - 30

ลำดับที่ 50   ห้องสอบ  1085    ลำดับเลขที่ผู้สอบ   31 - 60

ลำดับที่ 51   ห้องสอบ  1086    ลำดับเลขที่ผู้สอบ   61 - 93

 

ชั้นปีที่ 4 (ชาย)

- สอบทฤษฎี วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 54  เวลา 07.45 - 12.00 น.

- สถานที่ สอบ รร.รักษาดินแดน

 

ชั้นปีที่ 5 (ชาย)

- สอบทฤษฎี วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค 54  เวลา 07.45 - 12.00 น.

- สถานที่ สอบ รร.รักษาดินแดน

 

ชั้นปีที่ 4,5 (ชาย)

- สอบปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 54 เวลา 12.45 - 17.00 น.

 

  สิ่งที่ต้องเตรียม ในวันสอบภาคทฤษฎี "ห้ามลืมเด็ดขาด"

1.  ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

2.  เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร /บัตรประชาชน 

3.  ดินสอ 2 B  / ยางลบดินสอ / และปากกาลูกลื่นเงิน-แดง 

 

เมื่อมีปัญหาดังต่อไปนี้

1. นศท.ไปสอบตามกำหนดตามข้างต้นไม่ได้ ให้ติดต่อผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พี่อ้อน 089-787-1335 หรือ 088-653-9179) เพื่อแจ้งชื่อขอสอบรอบเก็บตก ให้แจ้งล่วงหน้า ก่อนวันสอบจริง 1 วัน หากไมมีรายชื่อไปสอบในรอบเก้บตกถือว่า นศท. สละสิทธิ์ นะครับ ดังนั้นขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองด้วย

2. ไม่มีชุดฝึก เนื่องจากติดอยู่ในที่พักอาศัยที่น้ำท่วมขัง ศูนย์ฝึกอนุโลมให้ แต่งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ของสถาบัน หรือ แต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว) ได้

3.  หลังจากการสอบทั้ง 2 วัน อาจจะมีการเรียน/ฝึกชดเชย หรือตามที่ศูนย์ฝึกกำหนด

4.  ไม่ต้องกังวลนะค่ะข้อมุลที่ได้ในตอนนี้ คือ นศท. ทุกคนจะไปแค่ สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามวันเวลาที่แจ้งตามข้างต้นเท่านั้น ค่ะ ไม่ต้องเรียนชดเชยแล้ว 

5.  ขอให้ นศท. ทุกคนรักษาสิทธิ์ของตัวเองและแจ้งข่าวถึงเพื่อนๆ นศท.ต่อไปด้วย นะค่ะ ... ขอให้น้อง ๆ โชคดี รักษาสุขภาพด้วย พี่อ้อน/18 พ.ย. 54

 

กำหนดสอบ รอบเก็บตก  

สอบภาคปฏิบัติ    ทุกชั้นปี ช/ญ วันพุธที่ 14 ธันวาคม  2554 เวลา 07.45 น.   ณ. รร.รด.ศสร.

ภาคทฤษฎี           ชั้นปีที่  1,2,4  ช/ญ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม  2554 เวลา 07.45 น.   ณ  รร.รด.ศสร.

ภาคทฤษฎี           ชั้นปีที่  3,5    ช/ญ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม  2554 เวลา 07.45 น.   ณ  รร.รด.ศสร.

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 18 พฤศจิกายน 2554