ข้อมูลอาจารย์

สมภพ พึ่งปรีดา, ทรัมเป็ต

สาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ

เกิดเมื่อ 11 เมษายน 2509 จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นสมาชิกในวงดุริยางค์ของโรงเรียน ตำแหน่ง เฟรนช์ ฮอร์น  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ลูกเสือแห่งประเทศไทย  เมื่อปี พ.ศ.  2524 และรางวัลชนะเลิศวงบิ๊กแบนด์ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในงานมหกรรมเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2524-2525 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกเครื่องดนตรี เฟรนช์ ฮอร์น  และ ทรัมเป็ต โดยเรียนการบรรเลงกับอาจารย์ยุทธ  ปุ่นสะอาด อาจารย์วิศิษฎ์  จิตรรังสรรค์ อาจารย์มนู โห้ไทยและ Prof. Henry Nowak ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยเป็นหัวหน้าวงดนตรี สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) เคยเข้าร่วมในงาน 5th Asian Youth Music Workshop และในอดีตยังเป็นสมาชิกของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายได้แก่ วงดนตรีเฉลิมราชย์ วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ (Bangkok Symphony Orchestra) วงเจริญกรุงบราส วงดนตรี The Yamaha Sound วงดนตรีสยามกลการ วงดนตรีไหมไทย วง Salaya Philharmonic Orchestra และวงดนตรีธนาคารกสิกรไทย

นอกจากนี้ยังได้เล่นดนตรีอยู่ในสถานที่หลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้งทรัมเป็ต และ เปียโน ในสไตล์ต่าง ๆ คือคลาสสิค ป๊อป และ แจส อาจารย์สมภพยังเป็นผู้อำนวยเพลงในคณะนักร้องประสานเสียง Bangkok Milal Missionary Choir ซึ่งเคยเดินทางไปแสดงที่ Carnagie Hall ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว อีกทั้งมีความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงซิมโฟนี วงโยธวาฑิต วง Big Band มีผลงานทางด้านการแสดงคอนเสิร์ต และบันทึกเทป และโฆษณามากมาย รวมทั้งเป็น International Presenter ให้กับเครื่องดนตรี Jupiter.

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชา ทรัมเป็ต และวิชาเฉพาะ ในภาควิชา ดนตรีสมัยนิยม สาขาวิชาเครื่องลมทองเหลือง เป็นกรรมการหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านดนตรีปฏิบัติที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาทรัมเป็ตกับ Prof. Dr. Joseph Bowman.

 

Education Background

 Teaching Areas

 

2. Research and Creative Works

 

3. Academic Services

Selected Performances

 

Activities, Events, Presentations

Art Administration Experience

o    Managed curriculum, activities, and entrance exams.

o    Managed for academic affairs, all music teachers

o    Working on music curriculum, method books, marketing plan

o    Manage recorder curricurum, method books, for primary school, Teacher Training

 

Recordings

Service and Committees

4. Thesis Advisor

5. Other