โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีบำบัด

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีบำบัด จัดโดย สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Division of Music Education and Music Therapy, Department of Music and Dance, School of Arts,University of Kansas, Lawrence, USA. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30-17.30 น. ณ B112 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ต่อท่าน 
 
รูปแบบการอบรม 
ในการอบรมครั้งนี้ท่านจะได้พบกับรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปาฐกถา การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การสาธิตเชิงทดลอง และการนำเสนอกรณีศึกษา
 
สิทธิพิเศษ ส่วนลดค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท แต่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษลด 5%
- สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาดนตรีบำบัด ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรม จะได้รับส่วนลด 5% 
 
การลงทะเบียนและการชำระเงิน
ดาวโหลดใบสมัครทางเวบไซต์ กรอกข้อมูลแล้วส่งมาตามที่อยู่ไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือ e-mail ด้านล่างนี้
 
การชำระค่าลงทะเบียน
- ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเองภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.  ที่งานการเงิน ชั้น 1อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีในนาม “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อย มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-2-10822-1 (กรุณาส่งใบลงทะเบียนพร้อมสำเนาใบโอนเงินมาทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ e-mail ด้านล่าง)
- บัตรเคดิต (คิดค่าธรรมเนียม 3% ของราคาค่าลงทะเบียน)
 
ติดต่อสอบถาม
หากท่านสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดารัตน์  สุทธศิลป์ สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 
โทรศัพท์ 02-800-2525-34 ต่อ 179,124  โทรสาร 02-800-2525 ต่อ177 หรือ 02-800-2530 โทรศัพท์มือถือ 081-013-1445 
e-mail: musictherapymu@gmail.com
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]
ดาวน์โหลดใบสมัคร [คลิก]
 
     
     
 
แบ่งปัน